Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 6 Sayı: 2 Nisan 1972
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 6 Issue: 2 April 1972
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Sığır Serumlarında Leptospira Antikorlarının Araştırılması
Die Untersuchungen Von Leptospira Antikörper Bei Den Rinderseren (956 defa görüntülendi)
149 - 161
Sevgi SOY, Mesude AKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır ve Çevresinde Tesbit Edilen Shigella Serotipleri
Shigella Serotypes Which Isolated in Diyarbakır Region (1119 defa görüntülendi)
165 - 173
Mustafa GÜREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Postatitler
Chronic Prostatitis (1233 defa görüntülendi)
175 - 181
Çetin ÜLGEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Citellus Citellus Gelengeus Cinsi Yabani Kemiricilerden İzole Edilen L. Djasiman Serotipi
Isolation of Leptospira Djasiman Serotype From Citelluses (939 defa görüntülendi)
183 - 185
Şir Ahmet FAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotik Direnç Testinde Sonucu Etkileyen Faktörler
Factors Effecting the Results in Antibiotic Resistance Test (950 defa görüntülendi)
187 - 197
Nuran YULUĞ, T. İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır'da Barsak Enfeksiyonları ile İlgili Portör Taraması (I)
Intestinal Infection Carrier Survey in Diyarbakır (I) (962 defa görüntülendi)
199 - 204
Çetinay YUMUL, Özdemir GÜLESEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Herpes Virus Enfeksiyonlarının Tedavisinde Deoxyuridine Deriveleri ve Cytosine Arabinoside
Deoxyuridine Derivatives and Cytosine Arabinoside in the Treatment of Herpes Virus Infections (879 defa görüntülendi)
207 - 212
Edip GÜMRÜKÇÜ 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 İnfluenza Viruslarının Nomenklatürü için Düzenlenmiş Bir Sistem
A Modified System For the Nomenclature of Influenza Viruses (930 defa görüntülendi)
215 - 219
Çeviren: Elhan ÖZLÜARDA 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir Filariosis (Filaria Conjontiva) Vakası
A Case of Filariosis (1193 defa görüntülendi)
223 - 226
Hikmet ACUNER, Hasan ZEYBEK 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)231 - 233
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)234 - 237
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)