Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 6 Sayı: 1 Ocak 1972
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 6 Issue: 1 January 1972
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Bağışıklık Temininde Rol Oynayan Salmonella Typhi Antijenleri Hakkında Yapılan Çalışmalar
Studies with Salmonella Typhi Antigens Which Play Role to Produce Immunity (911 defa görüntülendi)
7 - 19
Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İzole Edilmiş Olan Shigella Suşlarında Bulaşıcı Tipte Antibiyotik Direnç (R Faktörü) Varlığı
Infections Drug Resistance (R Factors) in Shigella Strains Isolated in Turkey (891 defa görüntülendi)
21 - 32
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Dubin-Johnson Sendromu Vakası ve Onun Sağlam Aile Ferdleri Üzerinde İnceleme
A Case of Dubin-Johnson Syndrome and Investigation in His Healthy Family Persons (895 defa görüntülendi)
35 - 47
Kaya KILIÇTURGAY, Şerafettin ÖZKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda İlk Defa Tesbit Edilen Salmonella Aberdeen Serotopi
The First Isolation of Salmonella Aberdeen Serotype in Turkey (970 defa görüntülendi)
49 - 50
N. AKSOYCAN, E. ARIKAN, H. DAĞLIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Memleketimizde 1972 Yılı Başlarına Kadar Tesbit Edilen Salmonella Serotipleri ve Bulundukları Yerler
The Origins and Serotypes of the Salmonella Strains Isolated in Turkey up to 1972 (1113 defa görüntülendi)
51 - 59
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Trichophyton Verrucosum’dan İleri Gelen Kerion Celsi Vakalarında Dolaşgan Antikorlar
Humoral Antibodies in Experimental Animals and Supperative Ringworm Cases Due to T. Verrucosum (867 defa görüntülendi)
61 - 70
Hayati EKMEN, Rasim CİCİOĞLU, Ömer YAPAR, Enis DALKILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Citellus Citellus Gelengius’larda Listeria Monocytogenes O Aglutininleri
Listeria Monocytogenes O Agglutinins in Citüellus Citellus Gelengius Sera (944 defa görüntülendi)
71 - 74
K. ÖZSAN, H. EKMEN, A. FAZLI 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Asıl Romatizma’da Genetik ve Metabolik Bozukluklar Arasındaki İlişkinin Kromatogfik Metodlarla Araştırılması
A Study of Chromatographic Methods in Relationship Between Genetic and Metabolic Disturbances in Rheumatic Fever (927 defa görüntülendi)
75 - 89
Sedat ARITÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 19714 Hong-Kong Gribinin Memleketimizde Özellikleri
A, Hon-Kong/68 Influenza Outbreak in Sivas (916 defa görüntülendi)
91 - 113
Fethi TEZOK, Edip GÜMRÜKÇÜ, Mehmet SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Trichophyton Concentricum'un Üretildiği Bir Tinea İmbricata Vakası
The First Tniea Imbricata Case in Turkey (959 defa görüntülendi)
114 - 118
Hayati EKMEN, Ömer YAPAR, Enis DALKILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Yeni Kitaplar (1 defa görüntülendi)121 - 125
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)126 - 136
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)