Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 7 Sayı: 4 Ekim 1973
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 7 Issue: 4 October 1973
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Tüberküloz Kültüründe Ogawa Besiyeri ve Kültür Metoduyla Standart Löwenstein-Jensen Besiyeri ve Kültür Metodunun Mukayesesi
La Valeur Du Millieux Et De La Methode De Culture D'ogawa ET Celui De Löwenstein-Jensen Pour Le Diagnostic De La Tuberculose (895 defa görüntülendi)
291 - 297
Günay GÜDAĞ, Aral GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bacillus Cereus'da Penicillinase Salgısı
Penicillinase Prodouction of B. Cereus Cells (923 defa görüntülendi)
299 - 302
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Anti-Pnömokok Antikorlar
Antipneumococal Antibodies (927 defa görüntülendi)
303 - 308
Rasim CİCİOĞLU, Necdet SEVÜK, Enis DALKILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotik Direnç Testlerinde Besiyeri Yapısının Sonuca Etkisi
The Effect of Medium Composition on the Results of Antimicrobial Susceptibility Tests (892 defa görüntülendi)
309 - 319
Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotiklerin Sinerjik ve Antatonist Tesirleri
Efffets Synergiques Et Antagonistes Des Antibiotiques (838 defa görüntülendi)
321 - 333
Fethi TEZOK, Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ  
[Özet ] [PDF ] 
 Streptolizin-O Prodüksiyonu ve ASO Testinde Mikrotitrasyon Sisteminin Makrotitrasyon ile Mukayesi
Production of Streptolysin-O and Comparison of Microtitration and Macrotitration Test System in Aso Test (893 defa görüntülendi)
335 - 340
Salih TOPPARE, Necati BİLGİN, Turan ÖZÜGÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İnsan Brusella Enfeksiyonları
Human Brucellosis in Turkey (956 defa görüntülendi)
341 - 350
Ö. Fethi TEZOK, Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ, Tuncay Hasip SÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusella Menenjitleri
Les Meningites Pures Brucellosiques (928 defa görüntülendi)
351 - 360
Zeki DURUSU, Kamil GÜLTAN, Tuncay Hasip SÖZEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Monositik ve Monoyelositik Lösemilerde Serum ve İdrarda Lyzozim Durumunun İmmünolojik Metodla Belirtimi
Monositik ve Monoyelositik Lösemilerde Serum ve İdrarda Lyzozim Durumunun İmmünolojik Metodla Belirtimi (863 defa görüntülendi)
361 - 383
Rasim CİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida'lar ile Salmonella'lar Arasındaki Antijenik İlişkiler
Antigenic Relationships Between Candida and Salmonella (844 defa görüntülendi)
384 - 410
Rasim CİCİOĞLU, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Anti Stafilokok Antikorlar
Studies on Various Antistopylococci Vaccine Preparations (812 defa görüntülendi)
411 - 425
Necdet SEVÜK, Rasim CİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Avusturalya Antijeninin Alt Tipleri
Les Sous-Types De L'antigene Australie (1014 defa görüntülendi)
427 - 430
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsanlarda Rastlanan Babesia (Babes, 1888) Enfeksiyonları
The Infections of Babesia Recorded in Humanas (1193 defa görüntülendi)
431 - 436
Kamil GÖKSU 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Treponema İmmobilizasyon Testinin Özgüllük Sınırları
Treponema İmmobilizasyon Testinin Özgüllük Sınırları (929 defa görüntülendi)
439 - 442
Sabri GÜNGÖR, Kazım KURTAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)443 - 444
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)