Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 7 Sayı: 3 Temmuz 1973
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 7 Issue: 3 July 1973
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Hepatitte Mitokondriyal Glutamik Oksalasetik Transaminazın Hücre İçi Dağılım Üzerinde İnceleme
An Investigation on Intracellular Distribution of Mitochondiral Got Activity in Acute Hepatitis (880 defa görüntülendi)
175 - 194
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Protease ile Hücre ve Spor Aldolase’ları Arasındaki İlişkiyi Etkileyen Faktörler
The Factors Which Effects the Relations Between Protease, Cell and Spore Aldolases (876 defa görüntülendi)
195 - 201
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Beyin Omurilik Suyundan Salmonella Thyphi Murium Üretilmiş 3 Menenjit Vakası
Three Cases of Meningitis Caused by S. Typhi Murium (1147 defa görüntülendi)
203 - 205
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda İlk Defa Tespit Edilen Shigella Dysenteriae Tip 8 Bakterisi
A Case of Shigella Dysenteriae Type 8 Isolated For the First Time in Turkey (909 defa görüntülendi)
207 - 208
Namık AKSOYCAN, Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz'un Bakteriyolojik Teşhisinde Kompleks Besi Yerleri Yerine Geçebilen Basit Penisilinli Kanlı Agarın Değeri
La Valeur Du Gelose Au Sang Penicillinee Dans Le Diagnostic Bacteriologique De La Tuberculose (1035 defa görüntülendi)
209 - 215
Aral GÜRSEL, Günay GÜRDAĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Antistreptolizin-0 Tayininde Lateks Nötralizasyon ve
Hemolitik Teknik Sonuçlarının Mukayesesi
Antistreptolizin-0 Tayininde Lateks Nötralizasyon ve
Hemolitik Teknik Sonuçlarının Mukayesesi
(922 defa görüntülendi)
217 - 221
Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokokların Patojenliklerinin Araştırılmasında Plasma Aglütinasyon Testinin Değeri
The Value of Plasma Agglutination Test in Establishing of Staphylococcus Pathogenicity (1094 defa görüntülendi)
223 - 230
Aydın YAZICIOĞLU, Şevket MESCİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumumuzda Normal Şahıslarda ve Çeşitli Hastalık Gruplarında Serum Protein Fraksiyonlarının Elektroforetik Separasyonu
Electrophoretic Separation of Serum Protein Fractions in Normal Persons and Patients Wich Suffer From Various Disease in Turkish Population (945 defa görüntülendi)
233 - 246
Salih TOPPARE, Doğan TÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
 Karasinekler Üzerinde İnsektisitlerle Yapılan Direnç Testleri
The Resistance Tests by Using Some Insecticides on the House Flies (922 defa görüntülendi)
247 - 263
Ö. Fethi TEZOK, Kaya KILIÇTURGAY, Salih TOPPARE, Necati ERSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 İmmünglobülinler ve Lokal İmmünite’de Salgılardaki IgA Globülinlerin Rolü
Les Immunoglobines Et LL Role Des IgA Globulines De Secretions Dans L'immunite Locale (891 defa görüntülendi)
265 - 279
Münir BÜKE 
[Özet ] [PDF ] 
  
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)280
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)281 - 283
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)