Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 7 Sayı: 2 Nisan 1973
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 7 Issue: 2 April 1973
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Üç Cins Bacillus'da Hücre Aldolase Enziminin Invitro Olarak Spor Enzimine Dönüşü
The Invitro Transpormation of Aldolase to Spore Enzyme in Three Bacillus Species (971 defa görüntülendi)
91 - 95
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 B. Cereus Hücre 70 S Ribozomlarının Proteolizi Sonucu Antibiyotik Yapımı ve Salgılanması
The Synthesis and Secretion of Antibiotic As a Result of the Proteolysis of B. Cereus 70 S Ribosomes (1163 defa görüntülendi)
97 - 102
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 B. Cereus'un Hücre ve Spor Aldolase'larının İmmunolojik Mukayesesi
Immunological Comparison of the Cell and Spore Aldolases of B. Cereus (1008 defa görüntülendi)
103 - 109
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Spor DPA'sının İmmunolojik Etkisi
The Immunologic Effect of Spore DPA (956 defa görüntülendi)
111 - 117
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 B. Cereus'da Protease'ın Salgılanma Dönemleri
Different Stages of Protease in Bacillus Cereus (1154 defa görüntülendi)
119 - 124
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Türk Toplumundaki Poliyo Antikorlarının Dağılımının Mikrotitrasyon Aletinde Metabolizma Önleminin Tesit ile Araştırılması
A Study For the Distribution of Polio Antibodies in Turkish Community with Metabolic Inhibition Test Usign Microtiter System (903 defa görüntülendi)
125 - 139
Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Çeviri Yazı: Toksoplazmoz
Translated Article: Toxoplasmosis (949 defa görüntülendi)
143 - 155
Tercüme: Kazım KURTAR, Sabri GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kuduz Hakkında Son Görüşler
Kuduz Hakkında Son Görüşler (911 defa görüntülendi)
157 - 158
Fethi TEZOK 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)163 - 165
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)