Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 7 Sayı: 1 Ocak 1973
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 7 Issue: 1 January 1973
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Saccharomycodes Ludwigii ile Salmonella C1 Grup 0 Antijeni Arasındaki Antijenik Münasebet
Antigenic Relationship Between Salmonella C1 Group 0 Antigen and Saccharomycodes Ludwigii (987 defa görüntülendi)
7 - 10
Namık AKSOYCAN, H. DAĞLIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Hastanelerine Gelen Hastalardan İzole Edilen E. Coli Suşlarında Bulaşıcı Tipte Antibiyotik Direnç (R Faktörü) Varlığı
E. Coli Strains Which Isolated From the Patients of Hacettepe University Hospital and the Percentage of Infected Type R. Factor Carriers (936 defa görüntülendi)
11 - 18
Şadi ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Sistemik Lupus Erythematosus ve Benzeri Kollagen Doku Hastalıklarında Anti-Nüklear Antikor Teşhisinde Floresan Antikor Tekniğinin Kullanılması
The Diagnosis of Anti-Nuclear Antibody by Using Fleurescent Antibody Technique in the Patients Who Have S.L.E and Smilar Collagen Tissue Diseases (883 defa görüntülendi)
19 - 30
Şadi ÇETİNKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Kolostrumundan Salgısal İmmunglobulin A'nın (IgA) Ayırımı
Serapariton of Excreated Immunglobulin A (IgA) From Human Colostrum (967 defa görüntülendi)
33 - 36
Turgut İMİR, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da İzole Edilen Yeni E. Coli Serotiperi ve İmmunolojik Analizleri
New E. Coli Serotypes Isolated in Ankara and Their Immuno-Electrophoretic Analysis (932 defa görüntülendi)
39 - 53
Rasim CİCİOĞLU, Sabahattin PAYZIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Purpura Hyperglobulinemia Olgusu ve İmmunolojik İncelenmesi
A Purpura Hyperglobulinemia Case and Its Immunological Analysis (905 defa görüntülendi)
57 - 60
Rasim CİCİOĞLU, Bekir BERKOL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir S. Paratyphi B Osteomiyeliti Vakası
A. S. Paratyphi B Osteomyelitis Case (934 defa görüntülendi)
61
Muzaffer BAYKAL, Namık AKSOYCAN, H. DAĞLIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)65 - 79
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)