Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 8 Sayı: 4 Ekim 1974
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 8 Issue: 4 October 1974
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Akut Myelomonoblastik Lösemide Virus - Benzeri Partiküller (Ön Rapor)
Virus - Like Particles in Acute Myelomonoblastic Leukemia (Preliminary Report) (882 defa görüntülendi)
317 - 335
Kaya KILIÇTURGAY, Ayhan ÇAVDAR, Huriye ÖZDEMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı E. Coli Mutantlarının (Balık Etsuyuş) ve (Balık Agarı) Besiyerlerinde Üreme Durumları
Growth of Some E. Coli Mutants in Fish Broth (Beb) and Fish Agar (BA) Media (967 defa görüntülendi)
337 - 347
Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Septisemiler Üzerinde Bazı Gözlemler
Observations Sur Les Septicemies (849 defa görüntülendi)
349 - 367
Niyazi SEZEN, Tevfik CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 L. Donovani'nın İki Fazlı N.N.N. Besiyerinde Kültürü
Un Milieu De N.N.N A Deux Phase Pour La Culture De La L. Donovani (1015 defa görüntülendi)
369 - 372
Kaya KILIÇTURGAY, A. Hikmet DEMİREL, Edip GÜMRÜKÇÜ, Şakir TANINDI 
[Özet ] [PDF ] 
 Normal Şahıslarda ve Çeşitli Hastalık Gruplarında Lipoproteinlerinin Electrophoretic Separasyonu
Electrophoretic Separation of Serum Lipoproteins in Normal Individuals and Various Patient Groups (870 defa görüntülendi)
373 - 384
Salih TOPPARE 
[Özet ] [PDF ] 
 Dalak Apsesinden Üretilen S. Paratyphi B Bakterileri
S. Paratypi B Which is Isolated From a Spleenic Abscess (942 defa görüntülendi)
385 - 386
Muzaffer BAYKAL, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hamsi'den Hazırlanan Besiyerlerinin Konjugasyon ve Yenibelişim'de Etkinliğinin Diğer Bazı Besiyerleri İle Kıyaslanması
Some Comparative Studies with Media Prepared From Fish in Conjugation and Recombinant Selection (914 defa görüntülendi)
387 - 402
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Bir Nümune Alma Tekniği ve Ultra Viyole Işınlarının Bakterisit Etkisinin Araştırılmasında Uygulanması
New Method in Collecting Samples and Its Application in Studying Bacteriological Action of Ultra - Violet Light (905 defa görüntülendi)
403 - 410
Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Salmonella İnfeksiyonlarında Widal Deneyi Nasıl Yapılmalıdır?
Widal Test in Salmonella Infections (965 defa görüntülendi)
411 - 417
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bir IgA Monoclonal Gammopathy Vakası
A Case of IgA Monoclonal Gammopathy (973 defa görüntülendi)
419 - 434
Önder BERK, Erdal AKALIN, İ. Hakkı KOÇAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)435
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)