Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 8 Sayı: 3 Temmuz 1974
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 8 Issue: 3 July 1974
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kuduzda Risk Altında Olanlara Koruyucu Anlamda Aktiv Bağışıklık Verilmesi
Pre-Exposure Immunization Against Rabies and Laboratory Result (990 defa görüntülendi)
231 - 237
Azmi ARI 
[Özet ] [PDF ] 
 Sülfürlü Maden Yataklarındaki Demir Oksitleyen Bakterilerin Tesbiti ve Saflaştırılmaları
Determination and Isolation of Iron - Oxidizing Bacterium in Sulfuritic Mine (978 defa görüntülendi)
239 - 249
Orhan TERZİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikroorganizmaların Karbonhidratlara Etkisinin İncelenmesinde Disk Yönteminin
Rutin Uygulaması Üzerine Çalışmalar
Investigations For the Routin Applications of Disc Method to the Influences
of Microorganisms on Carbohydrates
(876 defa görüntülendi)
251 - 266
Salih TOPPARE, Turhan ÖZBÜTEV, Uğur ANTER 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara, Konya ve Urfa'dan Yabani Kemirici ve Elde Edilen Pireler
The Fleas Collected From the Wild Rodents and Their Burrows on the
Different Regions of Turkey
(945 defa görüntülendi)
267 - 269
Kemal ÖZSAN, Demir EREL, Ahmet FAZLI, Kamil BEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara, Konya ve Urfa'da Yakalanan Yabani Hayvanlarda
Leptospirosis Yönünden Araştırma
An Investgation on the Leptospirosis of the Wild Animals Captured
in the Different Reigon of Turkey
(973 defa görüntülendi)
271 - 275
Kemal ÖZSAN, Mesude AKTAN, Ahmet FAZLI, Kamil BEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Erişkin Tipi İki Kala-Azar Vakası
Two Cases of Adult Type Kala-Azar (960 defa görüntülendi)
277 - 292
Kazım KURTAR, Kemal BİROL, Yusuf KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Biyoloji Bilimlerinde Sistematik İlkeleri ve Nomenklatur Kuralları
Principles of Systematics and the Rules of Nomenclature in the Biological Sciences (1023 defa görüntülendi)
293 - 303
Kamil GÖKSU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Çeviri Yazı (1 defa görüntülendi)305 - 307
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)309 - 314
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)