Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 8 Sayı: 2 Nisan 1974
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 8 Issue: 2 April 1974
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Bacillus Cereus Hücre ve Spor L-Alanine Dehydrogenase'ların
Molekül Ağırlıklarının Mukayesesi
A Comparison of Molecular Sizes of Dehydrogen Ases of Cell’s and
Spores of B. Cereus
(946 defa görüntülendi)
111 - 114
Emel ÇELİKKOL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Enterik Bakterilerin (Balık Etsuyu) ve (Balık Agarı) Besiyerindeki Üreme Durumları
Growth of Some Enteric Bacteria in Fish Broth (Beb) and Fish Agar (BA) Media (963 defa görüntülendi)
115 - 135
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Leptospirozların Serolojik Tanısında Hemolitik Testin Değeri
Valeur Du Test Hemolytique Dans Le Sero-Diagnostic Des Leptospiroses (866 defa görüntülendi)
136 - 152
Edip GÜMRÜKÇÜ, Mehmet SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Son Bir Sene İçeresinde Laboratuvarımızda Tiplendirilen Salmonella ve
Shigella Cinsleri
The Salmonella and Shigella Strains Identified Our Laboratory Within Last Year (1063 defa görüntülendi)
153 - 155
Namık AKSOYCAN, İ. AÇIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikobakterilerin Tiplendirilmesinde Niasin Testinin Önemi ve
Üç Ayrı Niasin Tayin Metodunun Mukayesi
The Value of Niacin Test on the Classication of Mycobacteria and
Comparison of the Three Different Niacin Determination Methods
(981 defa görüntülendi)
156 - 162
Turgut OKYAY, Aral GÜRSEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Çok Nadir Görülen Bir Tifo Ampiyemi Vakası
A Case of Typhoid Empyema, A Very Rare Complication of Thyphoid Fever (1136 defa görüntülendi)
163 - 171
Nazım KURTAR, Kemal BİROL, Yusuf KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Actinomyces İsraelii'ye Bağlı Bir Çene Aktinomikozu
Un Cas De L'actinomycose Mandibulaire (1188 defa görüntülendi)
172 - 174
Kemal ÖZSAN, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Aknelerden İzole Edilen İki Corynebacterium Acnes Suşu
The Two Strains of Corynebacterium Acnes Isolated From Acnes Vulgaris (900 defa görüntülendi)
175 - 177
Kemal ÖZSAN, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Antijenlerin Moleküler Özellikleri ve İmmünojenite
Molecular Characteristics of Antigens and Immunogenicity (899 defa görüntülendi)
178 - 196
Şefik Ş. ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Solunum Sistemi Virus Hastalıklarında Tedavi
Treatment of Respirstory System Virus Diseases (893 defa görüntülendi)
197 - 208
Kazım KURTAR, Edip GÜMRÜKÇÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Veba Salgınları ve Veba Hakkında Eski Yayınlar
Historie De La Peste en Turquie (948 defa görüntülendi)
209 - 219
Necmettin AKYAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)221 - 225
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)