Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 8 Sayı: 1 Ocak 1974
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 8 Issue: 1 January 1974
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Toxoplasmosis Tanımında Uygulanan Başlıca Yöntemlerin Kalitatif ve
Kantitatif Değerleri
Qualitative ad Quantitative Comparations on the Serological Test
of Toxoplasma Diagnosis
(858 defa görüntülendi)
5 - 24
Kürşat ALTINTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Memleketimizdeki Paraziter Barsak Enfeksiyonları
Intestinal Parasites Infections in Our Country (889 defa görüntülendi)
25 - 43
Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Dental Granulom ve Radiküler Kistlerin Bakteri Florası ve Ağız Florası ile İlgisi
The Bacterial Florae of Periapicale Granulomas and Cysts;
Their Relationship to Oral Florae
(960 defa görüntülendi)
44 - 51
Veli DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kulak Akıntısı, Boğaz Kültürü ve Omuzdaki Apseden İzole Edilen
S. Typhi Murium Bakterileri
S. Typhi Murium Bacteries Isolated From Middle Ear Discharges, Throat Cultures and
From an Abcess Localised on the Left Shoulder
(1036 defa görüntülendi)
52 - 53
Erdoğan BERKMAN, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Antimikrobik Maddelere Duyarlık Disklerinin Hazırlanışı ve Kontrol Yöntemleri
Preparation and Control Procedures of Antibiogram Disks (946 defa görüntülendi)
54 - 62
Salih TOPPARE, Turhan ÖZBÜTEV, Uğur ANTER 
[Özet ] [PDF ] 
 Semisolid Besiyerinde Yapılan M. Lepra Kültürü
An Attemept to Culture of Mycobacterium Leprae in Semisolid Media (1267 defa görüntülendi)
63 - 66
Edip GÜMRÜKÇÜ 
[Özet ] [PDF ] 
 Son 50 Yılda İnfeksiyon Hastalıklarının Kemoterapisi
Zusammenfassung Die Kemotherapie Der Infektionskrankheiten in
Den Letzten 50 Jahren
(910 defa görüntülendi)
67 - 86
Kamil GÜLTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Plak Yöntemi ile Jerm Sayımı Konusunda Önerilen Bazı Kurallar
Some Remark on the Bacterial Counts by Plate Technic (1343 defa görüntülendi)
87 - 96
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)97 - 99
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)100 - 106
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)