Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 9 Sayı: 3 Temmuz 1975
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 9 Issue: 3 July 1975
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kirli Suların Otopürasyonunda Rol Oynayan Mikroplardan Olan
Bdellovibrio Bacteriovorus'un Bakterisit Kudreti
The Bactericidal Effect of Bdellovibro Bacteriovorus-One of the Organisms Effective
in Auto-Purification of Water
(1073 defa görüntülendi)
173 - 181
Abdülkadir YÜCEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Balık Buyyonu'nun Özellike Geç ve Güç Üreyen Patojen Bakterilerin Üretilmesinde
Diğer Tür Buyyonlarla Kıyaslanması
A Comparison Between Fish Broth and Other Broths with Regard to Their Effect
on Fastidious and Slow-Growing Bacteria
(891 defa görüntülendi)
183 - 197
Kazım KURTAR, Kemal BİROL, Okan TÖRE 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella'ların İzolasyonunda Yeni Bir Seçtirici Besiyeri
A New Selective Medium For the Isolation of Salmonella (889 defa görüntülendi)
199 - 214
Salih TOPPARE 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Obtusa ile Salmonella C1 Grup 0 Antijeni
Arasındaki Antijenik İlişki I
The Antigenic Relationship Between Candida Obtusa and
the Salmonella C1 Group 0 Antigen
(949 defa görüntülendi)
215 - 218
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida'lar ile Salmonella C1 Grup 0 Antijeni Arasındaki Antijenik İlişki II
The Antigenic Relationship Between Candida Friedrichii and
the Salmonella C1 Group Antigen
(960 defa görüntülendi)
219 - 222
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İnsan Şarbonu
Human Anthrax in Turkey (955 defa görüntülendi)
223 - 230
Nizayi SEZEN, Zeki DURUSU, Oktay MEÇO 
[Özet ] [PDF ] 
 Penisillinaza Dirençli Penisilinlerin Staphylococcus Aureus Tedavisindeki
Etkinliği Hakkında Bir Çalışma
Notes on the Effect of Penicllinase Resistant Penicillin Preparations
on Staphylococcus Aureus Strains
(1104 defa görüntülendi)
231 - 235
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Kültürlerinde Gram (-) Bakterilerin Gittikçe Artan Miktarlarda Bulunuşu
Increasing Frequency of Gram-Negative Bacteria in Throat Cultures (963 defa görüntülendi)
237 - 244
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Antibiyotiklerin Klinik Uygulamalarında Yapılan Hatalar, Uygun Antibiyotiklerin Seçimi ve
Memleketimizde Antibiyotik Pazarlamasında Görülen Hatalar
Errors in Clinical Application, in Selection and in Marketing of Antibiotics (877 defa görüntülendi)
245 - 256
Mehmet SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Zar Süzgeç (= Membran Filtre) Yöntemi ile Sularda E. Coli Sayımı
Towards the Method Standardization E. Coli Counts in Water Samples Usign
Membrane Filters
(1051 defa görüntülendi)
257 - 265
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Kitaplar (1 defa görüntülendi)267 - 270
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)271
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)