Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 9 Sayı: 2 Nisan 1975
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 9 Issue: 2 April 1975
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Yayın Yönetmeninden Mektup (1 defa görüntülendi)69
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hamsi'den Hazırlanan Besiyerlerinin, Konjugasyonuda Aktaralın Kromozon Parçasının
Uzunluğuna ve Gen Bağlantı İlişkilerine Etkileri
Comparative Studies in Recombinant Selection and Linkage Determinations
with Media Prepared From Anchovy
(866 defa görüntülendi)
71 - 83
Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Romatizmal Ateş Vakalarında Kalb Dokusu Antikorlarının Araştırılması
Studies on Heart Reactive Antibodies in Rheumatic Fever (903 defa görüntülendi)
85 - 92
Ekrem GÜLMEZOĞLU, Raha OLGUNTÜRK,
Mohammed S. El Khateeb, Ali ERTUĞRUL
 
[Özet ] [PDF ] 
 Multipl-Dirençli Enterik Bakterilerde Direncin Akriflavin ile Giderilmesi ve
Trimethoprim’in Aynı Amaçla Kullanılması Denemeleri
Elimination of Multiple Resistance of Enteric Bacteria by Acriflavine and
Experiments with Trimethoprim For the Same Purpose
(1057 defa görüntülendi)
93 - 100
Sevgi TÜRET 
[Özet ] [PDF ] 
 Köpeklerin Enfeksiyöz Hepatit Virusuna Karşı Türkiye'deki İnsanlarda
Antikor Varlığının Saptanması ve AU Antijeni ile İlgisi
The High Incidence of Infectious Canine Hepatitis Antibodies
in the Turkish Population and Its Relation to AU Antigen
(910 defa görüntülendi)
101 - 112
Melahat OKUYAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Etimesgut Bölgesinde Barsak Parazitleri Enfestasyonu
Intestinal Parasite Infestation in Etimesgut Area (1029 defa görüntülendi)
113 - 121
Kurtuluş Burhan TEZEL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Bağışıklık Cevabında Hücreler - Arasi İlişkiler (B, T ve M Hücrelerinin Görevleri)
Cell Cooperation in the Immune Response (Function of B, T, and M Cells) (892 defa görüntülendi)
123 - 145
Şefik Şanal ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Serum Transaminazlarının Klinik Anlamı
The Clinical Significance of Serum Transaminases (928 defa görüntülendi)
147 - 154
A. Tevfik CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Virüs Hemaglütinasyon - Önlenim Deneyinin Standardizasyonu
Standardization of Viral Haemagglutination Inhibitions Tests (1114 defa görüntülendi)
155 - 164
Sabahattin PAYZIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Kitaplar (1 defa görüntülendi)165 - 167
Olaylar - Haberler (1 defa görüntülendi)169 - 172
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)