Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 9 Sayı: 1 Ocak 1975
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 9 Issue: 1 January 1975
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Antibiyotik Direnç Testlerinde Hangi Besiyeri
Choice of Media in Antibiotic Susceptibiliyt Tests (1001 defa görüntülendi)
5 - 10
Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sülfürlü Maden Yataklarındaki Demir Oksitleyen Bakterilerin Tesbiti ve Saflaştırılmaları
Determination and Isolation of Iron-Oxidation Bacterium Sulfiritic Mine (1268 defa görüntülendi)
11 - 15
Orhan TERZİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Solid Tümörlerinde Adeno-Tümör Antijeni Aranması ve 96 Ankara,
27 Manchester Hastasından Alınan Sonuçların Karşılaştırılması
Searching Adenovirus Tumor Antigen in Human Solid Tumors Using 96 Ankara,
27 Manchester Patiens Materials
(977 defa görüntülendi)
17 - 25
Melahat OKUYAN, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Haptenlere Karşı Immün Cevabın İncelenmesi
Investigation of the Immune Response to Haptenic Molecules (916 defa görüntülendi)
27 - 38
Mohammed El Khateeb 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Akciğer Kanserli Hastalarda Ateş Sıklığı
Incidence of Fever in Patients with Bronchogenic Carcinoma (968 defa görüntülendi)
39 - 46
Önder BERK 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonelloz ve Sekunder Bakteriyşel Komplikasyon Olasılıkları
Zusammenfassung Die Salmonellose Und Die Möglichkeiten Der Sekundaeren
Bakteriellen Komplikationen
(1012 defa görüntülendi)
47 - 57
Melahat ONUL, Kamil GÜLTAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Yurdumuzda Enterik Bakterilerin Antibiyotik Direnç Durumları ve Genetik Nedenleri
The Increase of Antibiotic Resistance Among Enteric Bacteria Isolated in Turkey and
the Problem of Infectious Drug Resistance
(986 defa görüntülendi)
59 - 67
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)