Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 1976
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 10 Issue: 4 October 1976
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Yeni Yayın Yönetmeninden (1 defa görüntülendi)411 - 412
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ankara, Konya, Urfa ve Nevşehir'de Yakalanan Yabani Hayvanlarda
Tularemi, Brucellosis ve Borreliosis Yönünden Araştırma
Brucellosis, Tularemia and Borreliosis Investigation in Wild Animals Captured
in Ankara, Konya, Urfa and Nevşehir Provinces in Turkey
(936 defa görüntülendi)
413 - 421
Kemal ÖZSAN, Ahmet FAZLI, Mesude AKTAN, Kamil BEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Agarozda Akyuvar Yayılım - Önlenim Deneyi: İnsanda Gözesel Bağışkanlığın
Ölçümüne Yarayan Bir Mini Yöntem
Luecocyte Migration Inhibition Test in Agarose (LMIT).
A Micro - Method For Assay of Cellular Immunity in Human
(831 defa görüntülendi)
423 - 435
Şefik Şanal ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Tümör Olgularında Serum Immunoglobulinlerin Kantitatif Değişimleri
Serum Immunoglobulin Level Differences in Various Cancer Patients (820 defa görüntülendi)
437 - 448
Turgut İMİR, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sodyum Klorür Etkisi ile Değişik Bakterilerde Filaman Oluşumunun Sağlanması III
Induced Filament Formation in Various Types of Salmonellae and
Other Bacteria by Means of Sodium Chloride
(958 defa görüntülendi)
449 - 457
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Normal S. Enteritidis ve Bundan Tuz Etkisiyle Oluşan Filamaların
Değişik Yönlerden Karşılaştırılması IV
Comparison of Various Aspecis of Normal and Filament Forms of S. Enteritidis IV (860 defa görüntülendi)
459 - 471
Muzaffer BAYKAL  
[Özet ] [PDF ] 
 15 Yılda İzole Edilen 1847 Shigella Suşunun İncelenmesi. Ankara'da Yaşamış Olan
Amerikan ve Türk Toplumlarının Karşıklı Etkileşimleri
771 Shigella Strains Isolated in 15 Years From the American People Who Were
Stationed in Ankara. Comparison of These Results with the Turkish Citisens Findings
(858 defa görüntülendi)
473 - 499
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 1972 - 1975 Yıllarında Laboratuvarımızda İzole Ettiğimiz
Mikrobakteri Suşlarının İdantifikasyonu
Identification of Mycobacteria Strains, Isolated in Our Laboratory in 1972 - 1975 (891 defa görüntülendi)
501 - 508
Kaya KILIÇTURGAY, Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ, Fikret TÜBLÜK 
[Özet ] [PDF ] 
 Son Sekiz Ay İçinde Laboratuvarımızda İzole Edilen Atojen E. Coli Suşları
Enteropathogenic E. coli Isolated in Our Laboratory Within the Last 8 Months (1050 defa görüntülendi)
509 - 513
Kaya KILIÇTURGAY, Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ, Fikret TÜBLÜK 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Syringospora Clausseni ile Salmonella C1 Grup 0 Antijeni Arasındaki Benzerlik
The Antigenic Relationship Between Syringospora Clausseni
and the Salmonella C1 Group 0 Antigen
(1026 defa görüntülendi)
515 - 517
Namık AKSOYCAN, İlnur SAĞANAK, H. ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Candida Albicans Suşları Arasindaki Antijenik İlişkiler
Antigenic Relationships Between Various Strains of Candida Albicans (1163 defa görüntülendi)
519 - 521
Namık AKSOYCAN, Firdevs MERCANGÖZ, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Hayvan ve Biktilerde Virus ve Bakterilerin Oluşturduğu Kanserler
Animal and Planet Cancers Produced by Viruses and Bacteria (916 defa görüntülendi)
523 - 529
Melahat OKUYAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Kitaplar (1 defa görüntülendi)531 - 532
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)533 - 534
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)535 - 541