Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 10 Sayı: 3 Temmuz 1976
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 10 Issue: 3 July 1976
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Değişik Tuzların ve Bazı Karbonhidratların Etkisi ile S. Enteritidis'de
Filaman Şekillerin Oluşumu
Induced Filament Formantion in S. Enteritidis by Means of Different Sodium and
Chloride Salts and Different Carbohydrates
(841 defa görüntülendi)
293 - 302
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Giardia Lamblia ve Trichomonas Intetinalis’le Enfeste Bir Olgunun Resochin ve
Metronidazole ile Sağıtılması
Giardiasis Plus Trichomoniasis Case Trated with Resochin and Metranidazole (870 defa görüntülendi)
303 - 306
Sevim GENÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Gastroenteritli Hastalardan Elde Edilmiş Olan Providencia Suşları
Providencia Strains Isolated From the Stools of the Patients with Gastroenteritis (1004 defa görüntülendi)
307 - 311
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara İçinden Geçen Akarsulardan S. Typhi, E. Coli ve Shigella Bakteriyofajlarının
ve Shigellaların İzolasyonu
Isolation and Enumeration of Bacteriophages Against S. Typhi, E. coli and
Shigella in Streams of Ankara
(822 defa görüntülendi)
313 - 323
Abdülkadir YÜCEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Etiyolojik Etkeni Enteropatijenik E. Coli 0111:B4 Olan Bir Çocuk İshali Salgını
106 Cases of Infantile Diarrhea Caused by Entaropathogenic E. coli 0111:B4
Serotype During an Epidemic Occured in 3rd-7th Months of 1974 in Ankara
(877 defa görüntülendi)
325 - 333
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara, Konya, Urfa ve Nevşehir'de Yakalanan Yabani Hayvanlarda Yapılan
Araştırmada Citellus'lardan İzole Edilen İki Yersinia Pseudotuberculosis Suşu
Two Y. Pseudotuberculosis Strains Isolated From Wild Animals Collected
From Different Regions in Turkey
(868 defa görüntülendi)
335 - 338
Kemal ÖZSAN, Ahmet FAZLI, Mesude AKTAN, Kamil BEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Bağışçılarımızrda AU Antijeni
AU Antigen in Voluntary Blood Donors (809 defa görüntülendi)
339 - 344
Necmettin MİZAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tümör Lojunda Teşekkül Eden Salmonella Apsesi
An Abscess Formed by Salmonella in a Tumor Lodge (1094 defa görüntülendi)
345 - 349
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 1972 ve 1974 Ocak Aylarında Ankara'nın Çeşitli Semtlerinde Havanın Küf ve
Maya Florasındaki Değişiklik ve Bunun Allerjik Hastalıkları Yönünden Önemi
The Fungal Flora of Ankara Air in Jaunuary 1972 and 1974 and
its Relation to Allergic Diseases
(1026 defa görüntülendi)
351 - 359
Melahat OKUYAN, Nilüfer AKSÖZ, Ayşegül VARAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Nefritli Hastalarda Dinitrochlorobenzene Testi
Dinitrochlorobenzene Test in Patients with Chronic Nephritis (911 defa görüntülendi)
361 - 365
N. Erdem ALPTUNA, Safa YILDIRIM 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Sickle Cell Anemili Bir Hastanın Osteomyelitis Materyelinden Üretilen
Salmonella Essen Serotipi
Salmonella Essen Serotype Isolated From an Osteomylitis Developed
at the Right Knee of A Sickle Cell Anemia Case Patient
(858 defa görüntülendi)
367 - 368
Namık AKSOYCAN, Erdoğan BERKMAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda İlk Defa Tesbit Edilen S. Haifa Serotipi
First Isolation of S. Haifa Serotype in Turkey (862 defa görüntülendi)
369 - 370
Namık AKSOYCAN, Mine MANALP, Firdevs MERCANGÖZ, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
Çeviri Yazılar (1 defa görüntülendi)371 - 385
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)387 - 389
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)391 - 408