Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 10 Sayı: 2 Nisan 1976
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 10 Issue: 2 April 1976
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Çocuklarda Akut Otit Media'da Nazofarengeal Kültürlerin Değeri Konusunda
Bir Araştırma
Nasopharyngeal Culture Results in Children with Acute Otitis Media (854 defa görüntülendi)
135 - 147
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Difteri Toksoidi Primer Zerkinden Sonra Farelerin Çeşitli Doku ve
Organlarında Bağışıksal Tepkimenin Araştırılması
Immunological Responce of Mice to Diphtheria Toxoid (903 defa görüntülendi)
149 - 160
Yahya HAKGÜDENER 
[Özet ] [PDF ] 
 Tetanoza Karşı Aktif İmmünizasyon ve Değerlendirilişi
Active Immunization Against Tetanus and its Evaluation (1099 defa görüntülendi)
161 - 168
Salip TOPPARE, Orhan ERBAŞOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sodyum Klorür Etkisi ile Salmonella Enteritidis'de Flaman Oluşumunun Sağlanması
Induced Filament Formantion in S. Enteritidis by Means of Sodium Chloride (1000 defa görüntülendi)
169 - 178
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Streptolizin-O Elde Edililmesi ve Standardizasyonu
The Production and Standardization of Streptolysin-O (1015 defa görüntülendi)
179 - 188
Kaya KILIÇTURGAy, Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ, Yusuf KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozun Serolojik Tanısında Komplet ve İnkomplet Antikorların
Middlebrook-Dubos, Boyden ve Coombs Hemaglütinasyon Testleriyle Araştırılması
A Comparison of Complete and Incomplete Antibodies by Middlebrook - Dubos,
Boyden and Coombs Hemagglutination Tests in Man
(920 defa görüntülendi)
189 - 202
Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Appendoktomi Yapılan Hastaların Appendikslerinden İzole Edilen Anaerob Bakteriler
Anaerobic Bacteria Isolated From Appendices and Apendicitis Cases (951 defa görüntülendi)
203 - 214
Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İnsan Hidatidozu Tanısında Passif Hemaglütinasyon ve
Kompeman Birleşmesi (Winberg) Reaksiyonlarının Değeri
Diagnosis of Human Hydatidosis by Hemagglutination and
Complement Fixation (Weinber) Test
(937 defa görüntülendi)
215 - 231
Sevim GENÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'nın Abidinpaşa ve Saimekadın Semtlerinde Diyareli ve
Normal Şahıs Dışkılarında Yapılan Helmintolojik Araştırma
The Results of Copro - Parasitological Invetigations in Two Poor Districts in Ankara (926 defa görüntülendi)
233 - 238
Sevim GENÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Pençlerin (Haptenlerin) Konakçıya Sunuluş Biçiminin B ve
T Göze Yanıtları Üzerine Etkisi
The Effects of Haptenic Presentation on B and T Cell Responses (901 defa görüntülendi)
238 - 254
Şefik Ş. ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Çeviri Yazılar (1 defa görüntülendi)255 - 260
Meslekle İlgili Kitaplar (1 defa görüntülendi)261 - 262
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)263 - 269
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)271 - 287