Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 10 Sayı: 1 Ocak 1976
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 10 Issue: 1 January 1976
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Yayın Yönetmeninden Mektup (1 defa görüntülendi)1
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Dekübitüs Ülserlerinin Bakteri Florası ve Ultraviyole Işınlarının Bu Floraya Etkisi
The Bacterial Flora of Decubitus Ulcers and the Effects of Ultraviyolet Light on This Flora (898 defa görüntülendi)
3 - 15
İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hamam Böcekleri (Blattidae) Üzerinde Parazitolojik Bir Araştırma
A Parasitological Study o Cockroaches (Blattidae) (958 defa görüntülendi)
17 - 25
M. Mihri MİMİOĞLU, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mart 1973 - Nisan 1974 Arasında Dr. Sami Ulus Çocuk Hastanesinde Görülmüş Olan
Bakteriyel Menenjit Olgularının Etkenlere Göre Ayrımı
Classification of Acute Bacterial Meningitis Cases-According to Their Etiology,
Seen in a Children's Hospital in Ankara
(954 defa görüntülendi)
27 - 34
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara, Konya, Urfa ve Nevşehir’de Yakalanan Yabani Hayvanlarda
Yersinia Pestis Yönünden Araştırma
Yersinia Pestis Investigations in Wild Animals Captured in Ankara, Konya, and Nevşehir (986 defa görüntülendi)
35 - 56
Kemal ÖZSAN, Ahmet FAZLI, Mesude AKTAN, Kamil BEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara, Konya, Urfa ve Viranşehir'de Yakalanan Yabani Hayvanlarda Yapılan
Araştırmada Citellus'lardan İzole Edilen Bordetella Bronchiseptica Suşları
Isolation of Bordetella Bronchiseptica Strains From Wild Animals Captured in Turkey (946 defa görüntülendi)
57 - 61
Kemal ÖZSAN, Ahmet FAZLI, Mesude AKTAN, Kamil BEYOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda İlk Defa Tesbip Edilen S. Newlands Serotipi
First Isolation of S. Newlands Serotype in Turkey (914 defa görüntülendi)
63 - 64
Muzaffer BAYKAL, Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda İlk Defa Tesbit Edilen S. Zanzibar
First Isolation of S. Zanzibar in Turkey (943 defa görüntülendi)
65 - 66
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
Çeviri Yazılar (1 defa görüntülendi)67 - 78
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Candidalar ile Salmonella'lar Arasındaki Antijenik Benzerlikler
Antigenic Relationships Between Candida and Salmonella (888 defa görüntülendi)
79 - 95
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Meslekle İlgili Kitaplar (1 defa görüntülendi)97 - 99
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)101 - 105
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)107 - 129