Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 11 Sayı: 4 Ekim 1977
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 11 Issue: 4 October 1977
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Klinik Olgulardan İzole Edilen Klebsiella Grubu Bakterilerin
İnvitro Antibiyotiklere Verdikleri Cevaplar
The In Vitro Reaction to Antibiotics of Klebsiella Group Organisms Isolated
From Clinical Cases
(937 defa görüntülendi)
479 - 485
Ayfer GÜNALP, Güven BAYRI 
[Özet ] [PDF ] 
 Phoma Tracheiphila'nın (Uçkurutan) Morfolojik ve Fizyolojik Özellikleri
The Morphological and Physiological Properties of Phoma Tracheiphila (Mal Secco) (836 defa görüntülendi)
487 - 498
Erol AKSÖZ, Atilla ATALAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida'larda Antimikotik Duyarlılık Sorunu
The Antimycotic Sensitivity in Candidas (876 defa görüntülendi)
499 - 511
Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'nın Çeşitli Semtlerinde Aklşam ve Sabah Havasında Fungal Flora
The Fungal Flora of Ankara Air in Morning and Evening (874 defa görüntülendi)
513 - 520
Nuran YULUĞ, Semra KUŞTİMUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara İçi ve Çevresindeki Dere Sularında Salmonella Araştırılması
Salmonella Isolations From Streams in and Around Ankara (1046 defa görüntülendi)
521 - 530
Hatice ÖZENCİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Candida Guilliermondii ile Varyeteleri Arasındaki Antijenik İlişkiler
Antigenic Relationship Among Candida Guilliermondii Strains (989 defa görüntülendi)
531 - 534
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Torulopsis Insectalens ve Torulopsis Musae ile Diğer Bazı Torulopsis Suşları Arasındaki
Antijenik İlişkiler
The Antigenic Relationship Among Torulopsis Insectalen, Torulopsis Musae and
Some Other Torulopsis Strains
(991 defa görüntülendi)
535 - 538
Namık AKSOYCAN, Firdevs MERCANGÖZ, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Son Yıllarda Ankara'da Enteritis'li Çocuklardan Üretilen Salmonella Serotipleri ve
Bu Sonuçlar Üzerindeki Düşüncelerimiz
The Sensitivy of Various Candidas to Amphotericin B and Nystatin (1003 defa görüntülendi)
539 - 547
Erdoğan BERKMAN, Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Mayalar ile Salmonella Cholerae Suis Antijeni Arasındaki Antijenik Benzerlikler
The Antigenic Relationship Between Salmonella 0:6,7 Antigen and Some Yeasts (891 defa görüntülendi)
549 - 553
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Aknelerden İzole Edilen Propionibacterium Acnes Suşları
The Strains of Propionibaterium Acnes Isolated From Acne Vulgaris (840 defa görüntülendi)
555 - 557
Hatice ÖZENCİ, Kemal ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Benzeri Bakterilerden (Pseudomonas Like Bacteria) Grup ve
Biyotip 1'in Sebep Olduğu Bir Subdiyafragmatik Abse Vakası
Pseudomonas Like Bacteria (Group ve Biotype 1)
Isolated From Subdiaphragmatic Abscess
(1023 defa görüntülendi)
559 - 591
Mehmet DOĞANAY, Kemal ÖZSAN, Nezihe SAYGUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Klinik Laboratuvarda Sıklıkla Görülen Fermantatif Olmayan (Nonfermentative)
Gram Negatif Çomakçıkların İzolasyon ve İdentifikasyonu
Identification and Differentiation of Nonfermentative Gram Negative Bacteria
in the Clinical Laboratory
(881 defa görüntülendi)
563 - 575
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotiklerin Etkisi ve Direnç Meydana Geliş Mekanizmaları
The Moleculer Effect of Antibiotics and Different Mecanisms of Resistance (840 defa görüntülendi)
577 - 589
Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (12 defa görüntülendi)591 - 592
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)593 - 608