Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 11 Sayı: 2 Nisan 1977
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 11 Issue: 2 April 1977
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Yeni Yayın Yönetmeninden Mektup
From to Editor (850 defa görüntülendi)
187
[Özet ] [PDF ] 
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Haralarımız Sığırlarında Serolojik Yöntemlerle Toksopasmoz Araştırılması
Toxoplasmosis Investigations by Serological Methods in Cattle (899 defa görüntülendi)
189 - 199
Kürşat ALTINTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Alcaaligenes Faecalise'e Bağlı Bakteriyel Endokardit Olgusu
A Case of Subacute Bacterial Endocarditis Related to Alcaligenes Faecalis (896 defa görüntülendi)
201 - 209
Oktay MEÇO, Cemal LÜLECİ, Akif BERKİ, Kemal ÖZSAN, İlge ERYILMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Normal S. Enteridis ve Bundan, Tuz Etkisi ile Oluşan Filamanların
Değişik Yönlerden Karşılaştırılması
Comparison of Various Aspects of Normal and Filamentous Forms of S. Enteritidis (842 defa görüntülendi)
211 - 221
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Flavobacterium Devorans'a Bağlı Bir Menenjit-Bakteriyemi Olgusu
A Case of Meningitis - Bacteriemia Due to Flavobacterium Devorans (897 defa görüntülendi)
223 - 243
Kemal ÖZSAN, İlksen TURHANOĞLU, Ülker DOĞRU, Oktay MEÇO,
Emine SUSKAN, Dicle TURAL, Başar ÖZUYGUR
 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida ve Bazı Mayalar ile Salmonella 0:6,7 Antijeni Arasındaki
Müşterek Fraksiyonun Özellikleri
The Properties of the Common Fraction Between Candida, Some Yeasts and
Salmonella Cholerae Suis 0:6,7 Antigen
(898 defa görüntülendi)
245 - 250
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞLANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Candidalarda Tüp Teşkili
Germ Tube Development in Various Candida Strains (1181 defa görüntülendi)
251 - 255
Gönül MUTLU, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara İlinde Devam Etmekte Olan Menengokoksik Menenjit Salgını
Meningococcal Meningitis Epidemic in Ankara (1284 defa görüntülendi)
257 - 266
Erdoğan Berkman, Güler ÖZBEN, Özden İLHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Penisiline Dirençli Staphylococcus aureus Suşlarında Penisilinaz Aktivitesinin ve
Genetik Lokasyonun Saptanması
The Determination of the Penicillinase Activity and its Genetic Location
of Penicillin Resistant Staphylococcus Aureus Strains
(894 defa görüntülendi)
267 - 278
Ayfer GÜNALP, Ş. BAYKAN,  
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Metschnikowia'lar ile Salmonella 0:6,7 Antijeni Arasındaki Benzerlik
Similarity Between Metschnikowia and Salmonella 0:6,7 Antigen (922 defa görüntülendi)
279 - 281
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Torulopsis Glabrata ile Syringospora Claussenii Arasındaki Antijenik Benzerlik
The Antigenic Relationship Between Torulopsis Glabrata and Syringospora Claussenii (858 defa görüntülendi)
283 - 285
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 İki Çocuk Beyin-Omurilik Sıvısından Üretilen S. Typhimurium Bakterileri
S. Typhimurium Bacteria Isolated in Cerebrospinal Fluid of Two Children (1036 defa görüntülendi)
287 - 290
Oktay MEÇO, Emin TEKELİ, Başar ÖZUYGUR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Magnius'un Sistemi Hakkında
The Antigen of the Magnius (1113 defa görüntülendi)
291 - 295
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)297 - 302
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)303 - 316
Ülkemizde Yayınlanan Mikrobiyoloji ile İlgili Çalışmalar (1 defa görüntülendi)317 - 329