Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 11 Sayı: 1 Ocak 1977
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 11 Issue: 1 January 1977
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Yayın Yönetmeninden Mektup (1 defa görüntülendi)1 - 2
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Halkında Batı Nil Anteşi Hemaglutinasyon Önlenim
Antikorlarının Araştırılması
A Study on West Nile Arbovirus Antibodies with Hemagglutination - Inhibition (HI) in
Residents of Southeast Anatolia
(911 defa görüntülendi)
3 - 18
Oktay MEÇO 
[Özet ] [PDF ] 
 Toxoplasma Gondii'den Arı Antijen Hazırlama Yöntemleri
Methods For Preparation of a Pure Soluble Antigen From Toxopalsam Gondii (1098 defa görüntülendi)
19 - 28
İzzet ŞAHİN, Şefik Ş. ALKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Laboratuvarımızda Penisilinli Kanlı Agar ile Elde Ettiğimiz Sonuçlar
The Results of Penicillin Blood Agar Medium Used in Our Tuberculosis Laboratory (1001 defa görüntülendi)
29 - 33
Kaya KILIÇTURGAY, Fikret TÜBLÜK, Edip GÜMRÜKÇÜ, Mehmet SAĞLAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara ve Çevresinde Rastlanan Yüzeyel Mantar Bulaşı Etkenlerinden Dermatophyte ve
Candida Türleri
The Agents of Superficial Fungus Infection Which are Found in and around Ankara (983 defa görüntülendi)
35 - 43
Mücella ŞAHİN, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sigaraların Mikolojik ve Bakteriyolojik Florasının Hava ve
Kişilerin Boğaz Floraları ile İlişkisi
The Mycological and Bacteriological Flora of Cigarettes and its Relation with
the Human Throat Culture and Inhalation Air
(851 defa görüntülendi)
45 - 60
Semra KUŞTİMUR, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokok Hemolizinleri ve Stafilokok Enfeksiyonlarında Otovaksen Uygulamaları
Staphylococcus Hemolysins and Autovaccine Applications in Staphylococcal Infections (942 defa görüntülendi)
61 - 81
İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella ve Shigella İzolasyonunda Yeni Besiyerlerinin Değeri
Evaluation of New Media in the Isolation of Salmonella and Shigella (937 defa görüntülendi)
83 - 98
Alev MEHMET, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Olgu Dolayısıyla Akciğer Moniliazisi
A Case Pulmonary Moniliasis Following Misuse of Antibiotics (962 defa görüntülendi)
99 - 104
Aydın YAZICIOĞLU, Kemal AKTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Anaerop Bakteri Lactobacillus Disciformans'in Etken Olduğu
Bir Plevra Ampiyemi Olgusu
Lactobacillus Disciformans as the Causative Agent in a Pleuro - Pneumonia Case (961 defa görüntülendi)
105 - 112
Nezihe SAYGUN, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Sabin-Feldman Deneyi ile İzlenen Bir Toxoplasmosis Olgusu
Sabin-Feldman Deneyi ile İzlenen Bir Toxoplasmosis Olgusu (940 defa görüntülendi)
113 - 116
Kürşat ALTINTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 A Grubundan Beta Hemolitik Streptokokların Tanımlanmasında
Bacitracin Özel Disklerinin Kullanılması
Bacitracin Sensitivity Test Results of 250 Beta Hemolytic Streptococci Strains (958 defa görüntülendi)
117 - 119
Erdoğan BERKMAN, Yunus YILDIZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Memleketimizde 1979 Yılına Kadar Tespit Edilen Salmonella Serotipleri ve
Bulundukları Yerler
The Salmonella Serotypes Isolated Up To 1976 and Their Origins (1157 defa görüntülendi)
121 - 123
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Syringospora Albicans ve Candida Rhagii ile Salmonella C1 Grup O Antijeni
Arasındaki Benzerlik
Syringospora Albicans ve Candida Rhagii ile Salmonella C1 Grup O Antijeni
Arasındaki Benzerlik
(923 defa görüntülendi)
125 - 128
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 İlaçlar ile İlgili İmmünolojik Reaksiyonlar
Immunologic Reactions Related to Drugs (889 defa görüntülendi)
129 - 146
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Intra Uterin Viral Enfeksiyonların Tanımlanmasındaki Sorunlar,
Uygulanabilecek Pratik Yöntemler ve Kendi Çalışmalarımız
The Problems in the Diagnosis of Intra Uterin Viral Infections,
Aplicable Methods and Our Present Studies
(888 defa görüntülendi)
147 - 161
Melahat OKUYAN, Jale ERSÖZ, Sevim ATMACA 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)163 - 166
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)167 - 184