Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 12 Sayı: 4 Ekim 1978
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 12 Issue: 4 October 1978
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'de Aşı Üretiminde Kullanılan Vaccina Virus Suşu Üzerinde Çalışmalar:
Bağışıklık Verme Yeteneği
Vaccinia Virus Used in Turkey For the Cultivation of Vaccine and Its Ability of Immunity (1142 defa görüntülendi)
395 - 403
Rabia CERAN, Melahat OKUYAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İmal Edilen Şampuan, Saç Toniği, Balzam ve Briyantinlerde
Mikrobiyolojik Kontroller
Microbiological Testing of Shampoos, Hair Tonics Balsams and
Brilliantines Produced in Turkey
(890 defa görüntülendi)
405 - 416
Serpil KIŞLALIOĞLU, İ. Hakkı ATUN, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Gümüş Nitratlı Amniyon Zarlarının Bakterilerin Gelişmesine İnvitro Etkileri
The In Vitro Effect of 0.5% Silver Nitrate Treated Amniotic Membranes
on Bacterial Growth
(834 defa görüntülendi)
417 - 433
İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Pseudomonas Genusundaki Fluorescent Grup Bakterilerin
Biyokimyasal Özelliklerine Göre Tiplendirilmesi
Typing of Pseudomonas Genus Fluorescens Group Bacteria According
to Their Biochemical Properties
(960 defa görüntülendi)
435 - 442
Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Dışkılarda Parazitolojik Muayene, Candida İzolasyonu ve Fungusitlere Duyarlılığı
Parasitologic Examination of Stools, Isolation of Candidas
an Their Sensitivity to Fungucides
(931 defa görüntülendi)
443 - 451
Sevim GENÇ, Gönül MUTLU, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Bazı Debaryomyces Suşlarının Antijenik Özellikleri
The Antigenic Specificaitons of Some Debaryompces Strains (906 defa görüntülendi)
453 - 456
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültüründen Elde Edilen Kapsüllü Bir Pseudomonas Aeruginosa Varyantı
An Encapsulated Pseudomonas Aeruginosa Variant Isolated From Blood Culture (1026 defa görüntülendi)
457 - 459
Muzaffer BAYKAL, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Behçet Hastalarında Otoantikorların Araştırılması
Studies on Autoantibodies in Behçet's Disease (921 defa görüntülendi)
461 - 463
Tuna FIRAT, Haluk KAZAKOĞLU, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Debaryomces Hansenii Suşları ile Salmonella 0:7 Antijeni Arasındaki İlişki
Antigenic Relationship Between Debaryomyces Hansenii Strains and
Salmonella 0:7 Antigen
(1052 defa görüntülendi)
465 - 470
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK, Gülser WELLS 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 İmmunosupressif İlaçların Ramotolojik Kökenli Hastalıkları Tedavisinde Kullanılmaları
The Use of Immunosupressive Drugs in Rheumatological Diseases (904 defa görüntülendi)
471 - 484
Suna DURU 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağı İdrar Yolları Enfeksiyonunda Barsak Kökenli E. Coli Serotiplerinin Önemi
The Importants of Certain E. Coli Serotypes of Intestinal Origin
in Urinary Tract Infection in Childhood
(928 defa görüntülendi)
485 - 491
Nuran DEMİRÖZ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Romatoid Artrit İmmünolojisi ve Tanı Yöntemleri
Immunology and Diagnostic Methods in Rheumatoid Arthritis (1302 defa görüntülendi)
493 - 502
Handan ATA 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)503 - 504
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)505 - 517