Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 12 Sayı: 3 Temmuz 1978
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 12 Issue: 3 July 1978
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 AH26'nın Bakterisit Özelliği ve Enfekte Diş Kökü Tedavisindeki Olumlu Etkisi
The Bactericidal Specifations and the Positive Effects of AH26 on the
Treatment of Infected Root Canais
(978 defa görüntülendi)
297 - 308
İlfer SÖYLEV, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Civciv Döleti Göze Kültürü İçin Serumsuz Bir Besiyeri
A Serum-Free Culture Medium For Chicken Embryo Cells (1119 defa görüntülendi)
309 - 317
Nermin EGE 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Aşı Üretiminde Kullanılan Vaccinia Virus Suşu Üzerinde Çalışmalar
Studies on Vaccina Virus Strain Used in Vaccine Production in Turkey:
Ability of Growing on Differties Cell Lines and Antigenic Properties
(960 defa görüntülendi)
319 - 332
Rabia CERAN, Melahat OKUYAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Acinetobacter Calcoaceticus'a Bağlı Endokarditis Olgusu
A Case of Endocarditis Due to Acinetobacter Calcoaceticus (998 defa görüntülendi)
333 - 341
Oktay MEÇO, Kemal ÖZSAN, Akif BERKİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de İlk Defa Saptanan ve Leptospira Australis ile Husule Gelen
Bir Leptospiroz Olgusu
The First Case of Leptospirosis Due to Leptospira Austrails in Turkey (1036 defa görüntülendi)
343 - 350
Tayyar ÇAVUŞOĞLU, Kemal ÖZSAN, Arslan NAZLIOĞLU, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Standart Brettanomyces ve Debaryomyces Suşlarının Özellikleri ve
Bazı Fungusidlere Karşı Hassasiyetleri
Properties of Standard Brettanomyces and Deboryomyces Strains and
Their Sensitivity to Some Antimycotic Substance
(985 defa görüntülendi)
351 - 354
Namık AKSOYCAN, Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Kültüründe Üreyen Pseudomonas Benzeri Bakterilerden
(Pseudomonas-Like Bacteria) Grup ve Biotip I
Pseudomonas-Like Bacteria Group ve Bio-Type I Isolated From Blood Culture (1136 defa görüntülendi)
355 - 356
Kemal ÖZSAN, Oktay MEÇO 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Diş Çürümelerine Karşı Antibiyotiklerle ve Bakteri Aşıları ile Korunma
Prophylaxis Against Tooth Cavities by Antibiotic Treatment and Bacterial Vaccines (1020 defa görüntülendi)
357 - 366
İlfer SÖYLEV, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)367 - 374
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)375 - 390