Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 12 Sayı: 2 Nisan 1978
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 12 Issue: 2 April 1978
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Vaginal Trichomoniasis'in Tek Doz Tinidazole (Fasigyn) ile İyiletimi
Treatment of Vaginal Trichomoniasis with a Single Dose of Tinidazole (Fasigyn) (956 defa görüntülendi)
131 - 137
Hasib KURTPINAR, Hüseyin SARNIÇ, Ömer METE, Ayten BOZDERELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Eshherichia Coli'de Antibiyotik Dirençlilik Faktörüne (R Factor) Bağlı Kromozomal Genler;
Sükroz Fermentasyonunun İncelenmesi
Chromosomal Genes in Relation with the Resistance Factors (RF) in Escherichia Coli
the Analyisis of Sucrose Fermantation
(919 defa görüntülendi)
139 - 147
Gürdal ALAEDDİNOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Beytepe Köyü ve Çevresinde Parazitoz ve Zoonozlar Üzerinde Araştırmalar
Investigations on Parasitosis and Zoonosis in and Around of Beytepe Village (1021 defa görüntülendi)
149 - 158
İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Akneli Şahıslardan İzole Edilen Mikroorganizmalar ve
Akne Oluşum Mekanizması Hakkında Görüşler
Microorganisms Isolated From Patients with Acne Vulgaris (898 defa görüntülendi)
159 - 165
Kemal ÖZSAN, Hatice ÖZENCİ, Tülay TÜRKER, Rasim CİCİOĞLU, Nurnah KEÇELİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sokak Tipi E. Coli Suşlarında Kromozom Transferi Yaptıran Plazmidlerin Dağılımı ve
Buluş Oranları Üzerinde Bir Araştırma
The Frequency and the Distribution of Plasmids Which Promoto Chromosome
Transfer in Wild Types of E. Coli Strains
(905 defa görüntülendi)
167 - 177
Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Sosyo-Ekonomik Durumu Farklı Toplumlarda Vajen ve Serviks Mikroflorası
The Vaginal and Servix Microflora in Socio-Economically Different Groups (944 defa görüntülendi)
179 - 189
Yıldız SAĞVER, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Çocuk Hastanesi Prematüre Servisindeki Bebeklerde Görülen
Bir İshal Salgınında Etken Enteropatojenik E. Coli Tipleri
The Enteropathogenic E. Coli Types in an Epidemic of Diarrhea in Premature Babies (868 defa görüntülendi)
191 - 204
Oya MÜNİROĞLU, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Klinik Materyellerden İzole Edilen, Fermentatip Olmayan (Nonfermentative)
Gram Negatif Çomakcıkların İnsidansı
Incidence of Nonfermantative Gram Negative Which are
Isolated From Clinical Materials
(950 defa görüntülendi)
205 - 209
Muzaffer BAYKAL, Nezaket KORKMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal ve Servikal Akıntılarda Listeria Moncytogenes İnsidansı
Incidence of Listeria Monocytogenes in Vaginal and Cervical Discharges (873 defa görüntülendi)
211 - 216
Muzaffer BAYKAL, Esin BELGİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Berttanomyces, Debaryomces ve Dekkera Suşları ile Salmonella Cholerae Suis
0:6,7 Antijeni Arasındaki İlişki
The Antigenic Relationship Between Brettanomyces, Debaryomyces,
Dekkera Strains and the Salmonella Cholerae Suis 0:6,7 Antigen
(875 defa görüntülendi)
217 - 222
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK, Gülser WELLS 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Zanzibar ile Meydana Gelen Toplu Besin Zehirlenmesi
Food Poisoning Outbreak Caused by S. Zanzibar (843 defa görüntülendi)
223 - 225
Muzaffer BAYKAL, Erdal AKALIN, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Yersinia Enterokolitika İnfeksiyonları Hakkında
About Yersinia Enterocalitica Infections (A Review) (974 defa görüntülendi)
227 - 234
Kaya KILIÇTURGAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Endotoksin Şoku
Endotoxemic Shock (879 defa görüntülendi)
235 - 251
Nuran DEMİRÖZ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)253 - 268
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)269 - 279
Ülkemizde Yayınlanan Mikrobiyoloji ile İlgili Çalışmalar (1 defa görüntülendi)281 - 291