Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 13 Sayı: 4 Ekim 1979
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 13 Issue: 2 October 1979
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Kloeckera Genus'undaki Mayalar, Serolojik Özellikler ve
Bunlardan Bazılarının Teshisleri
Yeasts of Kloeckera Genus, Their Serological Specification and
Diagnosis of Some Strains
(891 defa görüntülendi)
359 - 363
Namık AKSOYCAN, Firdevs Mercangöz 
[Özet ] [PDF ] 
 Safra Yolları ve Mide Cerrahisinde Profilaktik Antibiyotik Uygulaması
Prophylactic Use of Antibiotics in Biliary Tract andn Stomach Surger (998 defa görüntülendi)
364 - 370
İskender SAYEK, Yılmaz SANAÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Unlarda Aflatoksin B1 Sorunu
Aflatoxin B1 in Flours (887 defa görüntülendi)
371 - 376
Suna DURU, Gönül ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella'lar ile Maya Fazındaki Mantarlar Arasındaki Antijenik İlişkinin
İmmünolojik Analizi
Antigenic Relationship Between Salmonella Choleraesuis Strains and Torulopsis (852 defa görüntülendi)
377 - 381
Rasim CİCİOĞLU, Namık AKSOYCAN, Firdevs MERCANGÖZ, Sevim DOĞU 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Newport ile Meydana Gelen Enteritis Olguları
Enteritis Cases Caused by Salmonella Newport (890 defa görüntülendi)
382
Muzaffer BAYKAL, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Allerjik Dermatit'lerde S. Aureus Antijenlerinin Etkisi, İmmünolojik Yönleri ve
Tedavi Sonuçları
Effects of S. Aureus Antigens in Allergic Dermatits, Immunological Aspects,
and the Results of Treatment
(878 defa görüntülendi)
383 - 385
Rasim CİCİOĞLU, Necdet SEVÜK, Kemal ÖZSAN, Sevim DOĞU 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella San-Diego ile Meydana Gelen Toplu Besin Zehirlenmesi
Food Poisoning Caused by Salmonella San-Diego (1020 defa görüntülendi)
386 - 387
Mehmet DOĞANAY, Salih Zeki AKSU, Namık AKSOYCAN, Zeki DURUSU,
Oktay MEÇO, Kamil GÜLTAN
 
[Özet ] [PDF ] 
 Pleural Ampiyem Sıvısından İzole Edilen Achromobacter Xylosoxidans Suşu
An Achromobacter Xylosoxidans Strain Isolated From Pleurola Empyema (940 defa görüntülendi)
389 - 391
Nezihe SAYGUN, Kemal ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Corynebacterium Endocarditis’e Bağlı Bir Subakut Endokarditis Olgusu
A Case of Subacute Endocarditis Caused by Corynebacterium Endocarditis (988 defa görüntülendi)
392 - 395
Kemal ÖZSAN, Hatice ÖZENCİ, Sabahat KAYMAKÇALAN,
Metin ÖZENCİ, Kamil YÜCEL
 
[Özet ] [PDF ] 
 Milier Tüberküloza Eşlik Eden Bir Purpura Fulminans Olgusu
A Case of Purpura Fulminans Associated with Miliary Tuberculosis (883 defa görüntülendi)
397 - 400
Safiye GÖĞÜŞ, Zeynep SÜLLÜ, Esat YILGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 Üniversite Kampüsünde (Beytepe) Bir Köpekte Demodex Canis Olgusu
Demodectic Mange in a Dog in Beytepe University Campus (902 defa görüntülendi)
401 - 405
M. Mihri MİMİOĞLU, İzzet ŞAHİN, Ünal ALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Göz Toksoplazmosis'i
Ocular Toxoplasmosis (926 defa görüntülendi)
407 - 416
Kadri ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yaşlılık ve Bağışıksal Yanıt
Aging and Immune Responce (857 defa görüntülendi)
417 - 423
Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)425 - 427
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)428 - 439
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)440 - 442