Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 13 Sayı: 3 Temmuz 1979
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 13 Issue: 2 July 1979
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Türkiye'nin Değişik Bölgelerde Yersinia Pseudotuberculosis Antijeni ile
Yapılan Cilt Testi Sonuçları
Skin Tests with Yersinia Pseudotuberculosis Antigen in Turkey (781 defa görüntülendi)
275 - 278
Kemal ÖZSAN, Saim KİRİŞÇİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Beytepe Köyü ve Çevresinde Fare ve Sıçanlarda Parazitoz ve Zoonozlar
Parasitosis and Zoonosis in Mice and Rats Caught in and Aroundn Beytepe Village (1030 defa görüntülendi)
283 - 290
İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Staphylococcus Aureus Antijenlerinin Allerjize Ettiği Atopik Dermatit Olgularının
İmmünolojik Yöntemlerle Araştırılması ve Tedavi Sonuçları
Studies on Atopic Allergic Dermatitis Caused by Staphylococcus Aureus Antigens (936 defa görüntülendi)
291 - 295
Rasim CİCİOĞLU, Kemal ÖZSAN, Necdet SEVÜK, Rüçhan TÜRKYILMAZ, Firdevs MERCANGÖZ, Sevim DOĞU 
[Özet ] [PDF ] 
 Allerjik Hastalarda Hamamböceği Antijeninin Etkisi,
Evtozu Antijeniyle İlişkisinin Deri Testleriyle Değerlendirim
The Effect of Cocroach Antigen in Allergic Patients (849 defa görüntülendi)
297 - 304
Aynur YAKAR, Sevim GENÇ, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Kan Değişimine Bağlı Bir Malarya Enfeksiyonu
Plasmodium Malariae Infection Due to Exchange Transfusion (1111 defa görüntülendi)
305 - 307
Safiye GÖĞÜŞ, Burhanettin SELLİOĞLU, Esat YILGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 Prematüre ve Yenidoğan Bebeklerde Bir Samonella Typhimurium Salgını
A Salmonella Typhimurium Epidemic in Premature and Newborn Infants (973 defa görüntülendi)
308 - 309
İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Cholerae-Suis, Salmonella Cholerae Suis VAR. Kunzendorf ve
Salmonella Thompson Serotipleri Arasındaki Antijenik İlişkiler
Antigenic Relationship Between Salmonella Cholerae-Suis 211,
Salmonella Cholerae-Suis VAR. Kunzendorf 1350, Salmonella Cholerae-Suis VAR.
Kunzendorf 5210, and Salmonella Strains
(1131 defa görüntülendi)
310 - 312
Namık AKSOYCAN, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Antibiyotiklere Dirençli Enterik Bakteri Suşlarının Artışı ve (R) Plazmidleri
The Increase of Resistant Enteric Bacteria and the Role of R Plasmids (1065 defa görüntülendi)
313 - 323
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Lejyoner Hastalığı
Legionnaires Disease (802 defa görüntülendi)
325 - 338
İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)339 - 347
Ülkemizde Yayımlanan Mikrobiyoloji ile İlgili Çalışmalar II (1 defa görüntülendi)348 - 354
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)355 - 357