Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 13 Sayı: 2 Nisan 1979
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 13 Issue: 2 April 1979
   
 
 
EDİTÖRE MEKTUP 
 
Yayın Yönetmeninden Mektup (1 defa görüntülendi)169 - 170
  
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yurdumuzda Enterik Bakterilerde Tobramycin'e Direnç ve (R Plazmidleri) ile İlişkisi
Plasmid-Controlled Tobramycin-Resistance Among Enteric Bacteria Isolated in Turkey (932 defa görüntülendi)
171 - 182
Muvaffak AKMAN, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Kıbrıs Türk Toplumunun Kan Grupları ve Çevre Toplumları ile İlişkileri
Blood Groups of the Turkish Community in Cyprus and Its Relationship
to the Neighbouring Communities
(930 defa görüntülendi)
183 - 192
İ. Hakkı ATUN, Melehat HACIBULGUR 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumumuzda Herpes Simplex Virus Antikor Dağılımının Araştırılması
A Search on The Prevalence of Herpes Simplex Virus Antibody in Turkish Population (1053 defa görüntülendi)
193 - 202
Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Şampuanlarda Biyostatik Etkinlik Kontrolleri
Biostatic Efficiency Control of Shampoos (937 defa görüntülendi)
203 - 209
İ. Hakkı ATUN, Serpil KIŞLALIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Akrabalar Arası Böbrek Transplantasyonunda
Splenektominin Enfeksiyona Duyarlılığa Etkisi
The Effect of Splenectomy on the Sensitivity to Infection
in Related Renal Homotransplants
(964 defa görüntülendi)
211 - 217
Atilla ENGİN, Mehmet HABERAL, Nevzat BİLGİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Yavaş İlerleyen Virus Enfeksiyonları
Slow Virus Diseases (937 defa görüntülendi)
219 - 226
Seyyal Bilginer 
[Özet ] [PDF ] 
 Gen - Çerçeve İlişkileri
Gene - Environment Interactions (937 defa görüntülendi)
227 - 241
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)243 - 254
Ülkemizde Yayımlanan Mikrobiyoloji ile İlgili Çalışmalar I (1 defa görüntülendi)255 - 263
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)264 - 267