Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 14 Sayı: 4 Ekim 1980
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 14 Issue: 4 October 1980
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Düşük Yapan Kadınlarda Plasentadan, Yenidoğanlarda
Mekonyumdan Listeria Monocytogenes Araştırılması
Investigations of Listeria Monocytogenes in Placentas From Abortuses and
in Meconium From Newborns
(936 defa görüntülendi)
277 - 280
Kemal ÖZSAN, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Parazitozlularda Hematokrit ve Eozinofili İlişkisi
The Values of Haematocrit and Eosinophilia in Intestinal Parasitoses (1048 defa görüntülendi)
281 - 285
Yaşar ÇITAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağında Lupus Band Testi
(Sistemik Lupus Eritematoziste İmmünofloresan Deri Testi)
Lupus Band Test in Children
(Immunofluorescence Skin Test For Lupus Erythematosus)
(958 defa görüntülendi)
287 - 294
Keriman TINAZTEPE, Zeynep SÜLLÜ, Behçet TINAZTEPE 
[Özet ] [PDF ] 
 Listeriozis'in Tanımında Aglütinasyon Yönteminin Önemi
The Importance of Agglutination Method For the Diagnosis of Listeriosis (958 defa görüntülendi)
295 - 303
Suna GEDİKOĞLU, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğu Karadeniz Bölgesi Halkında Arbovirus Hemaglütinasyon-Önlenim Ankitorları
Haemagglutination-Inhibiting Antibodies to Arboviruses in the Population
of the Eastren Black Sea Region of Turkey
(1184 defa görüntülendi)
305 - 308
Okçay MEÇO 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Subakut Crytococcus Neoformans Meningo-Ensefalitis Olgusu
Bir Subakut Crytococcus Neoformans Meningo-Ensefalitis Olgusu (956 defa görüntülendi)
309 - 317
Oktay MEÇO, Miyase BAYRAKTAR, Hayati EKMEN, Behiç ONUL, Mine YURTTAŞEN,
Handan ATA, Başar ÖZUYGUR
 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Guilliermondii VAR. Carpophila ve Candida Guilliermondi VAR.
Japonica’nın Solmonella 0:62 ve 0:7 Antijenleri ile İlişkisi
Antijenic Relationship Between Candida Guilliermondii VAR. Carpophila,
Candida Guilliermondii VAR. Japonica and Salmonella 0:62, 0:7 Antigens
(927 defa görüntülendi)
319 - 323
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans ve Debaryomyces Hasenii Suşlarının Serolojik Özellikleri
Serolojical Specifications of Candida Albicans and Debaryomyces Hansenii Strains (943 defa görüntülendi)
325 - 328
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yurdumuzda Enteritisli Bir Hastadan İlk Kez İzole Edilen
Salmonella Bovis-Morbificans Serotipi
Firs Isolation of A Strain of S. Bovis-Morbificans in Turkey From A Patient with Enteritis (944 defa görüntülendi)
329 - 330
Aypah TOKBAŞ, Namık AKSOYCAN, Güzin KARAKIR, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Kuduz - Gözden Geçirme
Rabies - an Overview (969 defa görüntülendi)
331 - 339
İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivrisineklerle Savaşta Yeni Yöntemler
New Control Measures of Mosquitoes (904 defa görüntülendi)
341 - 350
M. Mihri MİMİOĞLU, Mülkiye KASAP 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)351 - 353
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)355 - 366