Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 14 Sayı: 3 Temmuz 1980
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 14 Issue: 3 July 1980
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Cytomegalovirus Antijeninin Varicella-Zoster Virus ile
Herpes Simplex Virus Tip I Antijenleri ile İlişkisi
Relationship Between Cytomegalovirus Antigen and Varicella-Zoster,
Herpes Simplex Virus Type I Antigens
(943 defa görüntülendi)
189 - 196
Vasfi KAYNAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Hasta Servislerinde Ziyaret Saatlerinden Önce ve Sonraki Bakteri Türleri ve Sayıları
The Bacterial Counts on Hospital Wards Before and After Visiting Hours (885 defa görüntülendi)
197 - 202
Turan UÇKUN, Cemal ÇULLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır'da Ameliyat Sonrası Yara İnfeksiyonlarına Neden Olan Bakteriler
Causative Bacteria on Postoperative Wound Infections in Diyarbakır Medical School (918 defa görüntülendi)
203 - 208
Çetinay YUMUL, Hakkı Uyar, Bahattin CANBEYLİ, Kadri GÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 Antibiyotiklerin İn Vitro Aktiviteleri (I. Bleomycin A2'nin Antibakteriyel Etkisi)
In Vitro Activities of Antibiotics (I. The Antibacterial Effects of the Bleomycin A2) (1044 defa görüntülendi)
209 - 216
Yusuf ÖZBAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas İlkokul Öğrencilerinde Boğazın Bakteriyel Florası
Bacterial Flora of the Throat in School Children in Sivas (920 defa görüntülendi)
217 - 224
Turan UÇKUN, M. Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Kayseri'de Barsak Parazitlerinin Bulunuş Oranları
The Incidence of Intestinal Parasites in Kayseri (888 defa görüntülendi)
225 - 229
Yaşar ÇITAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella: 0:7 Aglütinan Serumu Hazırlanması
Preparation of Salmonella 0:7 Agglutinating Serum (950 defa görüntülendi)
231 - 234
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Hacettepe Hastanelerinde 1974-1979 Yılları Arasında İncelediğimiz
Dışkı Örneklerinde Barsak Parazitlerinin Dağılımı
The Prevalence of Intestinal Parasites Among Patients Examined
in Hacettepe Hospital Between 1974 to 1979
(943 defa görüntülendi)
235 - 240
Burhanettin SELLİOĞLU, Kardi ÖZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Tek Hücreli Proteini (II. THP Elde Edilişinde Bakterilerin Kullanışı,
THP'nin Bazı Sakıncaları ve Yurdumuzda Yapılan Çalışmalar)
Single Cell Protein (II. The Use of Bacteria For SCP,
and Some Disadvantages of SCP)
(1018 defa görüntülendi)
241 - 249
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeviri Yazı: Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklar
Çeviri Yazı: Doğal Afetlerde Bulaşıcı Hastalıklar (895 defa görüntülendi)
251 - 255
Elhan ÖZLÜARDA 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)257 - 269
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)271 - 274