Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 14 Sayı: 2 Nisan 1980
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 14 Issue: 2 April 1980
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Diyarbakır'da Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa'ların Piyosin Tipleri
Pyocine Types of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated From Patients in Diyarbakır (751 defa görüntülendi)
109 - 115
Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Metschikowai Genusundaki Bazı Mayaların Salmonella Cholerae-Suis
Aglütinan Serumu Yardımı ile Teşhisleri
Diagnosis of Some Yeasts in Metschnikowai Genus with the Aid
of Salmonella Cholerae-Suis O Agglutinating Serum
(739 defa görüntülendi)
117 - 119
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Counter-Immunelectrophoresis ve Passive Haemagglination Yöntemlerinin
Hepatit B Surface Antigen’in Saptanmasındak Önemi
The Evaluation of Counter-Immunelectrophoresis and Passive Haemagglutination Test For HBsAg (889 defa görüntülendi)
121 - 126
Vasfi KAYNAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas ili İçme Sularının Bakteriyolojik Konrolları
Bacteriological Control of Sivas City Water Supply (1012 defa görüntülendi)
127 - 138
Turan UÇKUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Essen ile Meydane Gelen Enteritis Olguları
The Cases of S. Essen Enteritis (1043 defa görüntülendi)
139 - 140
Namık AKSOYCAN, Muzaffer BAYKAL, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Tek Hücreli Proteini (I. Genel Bilgi, THP’nin Üstünlükleri, Alg, Mantar ve
Mayaların Bu Amaçla Kullanılışı)
Single Cell Protein (I. Introduction, the Use of Algae, Fungi and
Yeasts For SCP Production)
(713 defa görüntülendi)
141 - 155
Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sıtma Parazitlerinin İn Vitro Üretim Çalışmaları
In Vitro Growth Experiments on Malaria Parasites (1026 defa görüntülendi)
157 - 159
Nurdan ÖZER 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)160
Ülkemizde Yayınlanan Mikrobiyoloji ile İlgili Çalışmalar (1 defa görüntülendi)171 - 177
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)178 - 184