Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 14 Sayı: 1 Ocak 1980
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 14 Issue: 1 January 1980
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Giardiazis'li Hastalarda Bakteriyolojik İnceleme ve Bunun Klinik Önemi
A Bacteriological Study on Patients with Giardiasis and Its Clinical Importance (985 defa görüntülendi)
1 - 4
Sevim GENÇ, Aynur YAKAR, Firdevs MERCANGÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Diyarbakır'da Hastalardan İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa'ların Serotipleri
Serotypes of Pseudomonas Aeruginosa Strains Isolated
From Human Sources in Diyarbakır
(1249 defa görüntülendi)
9 - 12
Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanelerde Hasta Dışı Ortamdan Soyutlanan
Pseudomonas Aeruginosa’ların Serotipleri
Serotypes of Pseudomanas Aeruginosa Isolated From the Hospital Environment (961 defa görüntülendi)
13 - 20
Nedim ÇAKIR, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Fermantasyon Yapmayan Gram-Negatif Bakterilerin Kültürlere Dağılımı ve
Antibiyotik Duyarlılıkları
Non-Fermentative Gram-Negative Bacilli: Their Distribution to Clinical Materials and
Antibiotic Susceptibility
(2944 defa görüntülendi)
21 - 26
H. Erdal AKALIN, Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Stafilokokların Penicillinase Aktivitesi ve Penicillin G ile Oxacillin'e Duyarlılığı
Penicillinase Activity of Staphylococci and Their Sensitivity to Penicillin G and Oxacillin (939 defa görüntülendi)
27 - 31
Firdevs AKTAŞ, Handan ATA, Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'nın Oltan Köyündeki Brusellosiz Salgını
Brucellosis Outbreak in Oltan Village of Ankara (1177 defa görüntülendi)
33 - 41
Gültekin ALTAY, Handan ATA, Mehmet GEMİCİ, Nuran DEMİRÖZ,
Miyase BAYRAKTAR
 
[Özet ] [PDF ] 
 Debaryomyces Suşları Arasındaki Antijenik İlişkiler
Antigenic Relationsihips Between Debaryomyces Strains (958 defa görüntülendi)
43 - 46
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Toplumumuzda Cytomegalosvirus Kompleman Birleşmesi
Antikor Dağılımının Araştırılması
A Study on the Prevalence of Cytomegalovirus Compelement - Fixing Antibodies
in the Turkish Population
(1048 defa görüntülendi)
47 - 52
Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Antibiyotikler Arasındaki Etkileşimler
Interactions Between Antibiotics (947 defa görüntülendi)
53 - 64
Handan ATA 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Bir Viral Enfeksiyon Hastalığı Ebola Kanamalı Ateşi
A New Viral Infectious Disease: Ebola Haemorrhagic Fever (954 defa görüntülendi)
65 - 72
Ahmet TUNCER 
[Özet ] [PDF ] 
 Memleketimizde 1979 Yılı Ortalarına Kadar Tesbit Edilen Salmonella Serotipleri
Salmonella Serotypes Isolated in Turkey Up to the Middle of 1979 (1202 defa görüntülendi)
73 - 76
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)77
Bilimsel Yazı Özetler (1 defa görüntülendi)79 - 94
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)95 - 100