Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 39 Sayı: 4 Ekim 2005
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 39 Issue: 4 October 2005
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ankara İli Çankaya İlçesi Okullarındaki Sağlıklı Çocuklarda Nazofaringeal Neisseria Meningitidis Taşıyıcılık Prevalansı, Serogrup Dağılımı ve Antibiyotik Direnci
The Prevalence of Nasopharyngeal Neisseria Meningitidis Carriage, Serogroup Distribution, and Antibiotic Resistance Among Healthy Children in Çankaya Municipality Schools of Ankara Province (1330 defa görüntülendi)
411 - 420
Serpil ERCİS, Özgen KÖSEOĞLU, Siavosh SALMANZADEH-AHRABİ, Murat ERCİS, Levent AKIN, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Hastanede Yatan Bir Hastanın İdrar Örneğinden İzole Edilen Escherichia Coli Suşunda CTX-M-15 Tipi Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamazın Tanımlanması
Detection of CTX-M-15 Type Extended Spectrum Beta-Lactamase in an Escherichia Coli Strain Isolated From the Urine Sample of a Hospitalized Patient (1281 defa görüntülendi)
421 - 429
Zerrin AKTAŞ, Nevriye GÖNÜLLÜ, Ines SCHNEIDER, Çiğdem BAL, Adolf BAUERNFEIND 
[Özet ] [PDF ] 
 Klinik ve Radyolojik Bulgular ile Akciğer Tüberkülozu Ön Tanısı Alan Hastaların Mikrobiyolojik Sonuçları
Microbiological Evaluation of the Cases Prediagnosed as Pulmonary Tuberculosis Based on Clinical and Radiological Findings (1439 defa görüntülendi)
431 - 435
Gülnur TARHAN, Salih CESUR, Ezgi ÖZYILMAZ, İsmail CEYHAN, Müjgan GÜLER, Özcan KONUR, Bülent ÇİFTÇİ, Yurdanur ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberküloz Dışı Mikobakteri İzolatlarının Tanımlanmasında Inno-Lipa Mycobacteria, Inno-Lipa Mycobacteriav2 ve Hsp65 Dizi Analizinin Karşılaştırılması
Evaluation of Inno-Lipa Mycobacteria, Inno-Lipa Mycobacteriav2 and Hsp65 Sequencing for Identification of the Clinical Nontuberculous Mycobacterial Isolates (1255 defa görüntülendi)
437 - 445
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Ajda TURHAN, Yusuf Engin YAYGIN, Yeşer KARACA DERİCİ, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Anaerobik Enfeksiyon Şüpheli Hastalardan İzole Edilen Anaerop Bakteriler
Anaerobic Bacteria Isolated From Patients With Suspected Anaerobic Infections (1833 defa görüntülendi)
447 - 454
Serpil ERCİS, Ferda TUNÇKANAT, Gülşen HASÇELİK 
[Özet ] [PDF ] 
 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde Kan Kültürlerinin Prospektif Olarak Değerlendirilmesi
Prospective Evaluation of Blood Cultures in Medical Faculty Hospital of Blacksea Technical University (1291 defa görüntülendi)
455 - 464
Nurgün SUCU, Rahmet ÇAYLAN, Kemalettin AYDIN, Gürdal YILMAZ, Gönülden AKTOZ BOZ, İftihar KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinde Gelişen Nozokomiyal Enfeksiyonlar ile Hava Kaynaklı Kolonizasyon İlişkisi
The Relationship Between Airborne Colonization and Nosocomial Infections in Intensive Care Units (1428 defa görüntülendi)
465 - 471
Gül DURMAZ, Abdurrahman KİREMİTÇİ, Yurdanur AKGÜN, Yasemin ÖZ, Nilgün KAŞİFOĞLU, Aşkın AYBEY, Nuri KİRAZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Lenfomalı Hastaların Dokularında Epstein-Barr Virus DNA ve RNA'sının Araştırılması
Investigation of Epstein-Barr Virus DNA and RNA in Tissues of Patients With Lymphoma (1495 defa görüntülendi)
473 - 481
Ayşın ZEYTİNOĞLU, Mine HEKİMGİL, Selda ERENSOY, Şöhret AYDEMİR, Sahir BERBER, Seçkin ÇAĞIRGAN, Saliha SOYDAN, Altınay BİLGİÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Aşılamasından Sonra Sağlıklı Erişkinlerde Serum IgG Alt Tipleri ve Anti-HBs Yanıtının Araştırılması
Investigation of Serum IgG Subclass Distributions and Anti-HBs Response in Healthy Adults After Hepatitis B Vaccination (1321 defa görüntülendi)
483 - 490
Ayşe DİNÇ BUT, Yasemin ERSOY, İbrahim Halil ÖZEROL, Mehmet FIRAT 
[Özet ] [PDF ] 
 Üniversite Hastanelerinde Temel Bilimler Alanında Uzmanlık Eğitimi: Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Bakış Açısı ile
Specialist Training in Basic Sciences in University Hospitals: Specialist Resident Perspective (1224 defa görüntülendi)
491 - 501
Candan ÇİÇEK, Cem TERZİ, Ahmet SOLAK, Güray ARSU, Janserey BATU, Kevser VATANSEVER, Özgür ASLAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Sivas Yöresinde Borrelia Burgdorferi Vektörlerinin ve Lyme Seropozitifliğinin Araştırılması
Investigation of Vectors for Borrelia Burgdorferi and Lyme Seropositivity in Sivas Region (1323 defa görüntülendi)
503 - 508
Turabi GÜNEŞ, Ömer POYRAZ, Serpil KAYA, Lütfiye GENÇER, Ahmet ALİM 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Salmonella Enteritidis: Erişkin Hastada Nadir Bir Menenjit Etkeni
Salmonella Enteritidis: an Unusual Meningitis Agent in an Adult Patient (1246 defa görüntülendi)
509 - 512
Gökhan METAN, Emine ALP, Duygu EŞEL, Bilgehan AYGEN, Bülent SÜMERKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Microsporidia: Genel Özellikleri, Enfeksiyonları ve Laboratuvar Tanısı
Microsporidia: General Characteristics, Infections and Laboratory Diagnosis (1534 defa görüntülendi)
513 - 522
Banu SANCAK, Yakut AKYÖN 
[Özet ] [PDF ] 
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)523 - 526