Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 15 Sayı: 3-4 Temmuz-Ekim 1981
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 15 Issue: 3-4 July-Octber 1981
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Belirli E. Coli Serotiplerinin Çocukluk Dönemi İdrar Yolu Enfeksiyonlarında
Görülme Sıklığı ve Etkenin Kaynağı
The Incidence Certain E. Coli Serotypes in Urinary Tract Infections in Childhood and
Their Source
(1007 defa görüntülendi)
163 - 172
Nuran DEMİRÖZ, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Candida Albicans ile Salmonella 0: 62 ve 0: 7 Antijenleri Arasındaki İlişki
Antigenic Relationship Between Candida Albicans and Salmonella 0: 62 and 0: 7 Antigens (993 defa görüntülendi)
173 - 175
Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta Tipi Hemoliz Yapan Salmonella Typi Suşları
S. Typhi Strains Which Produce Beta Type of Hemolysis (1252 defa görüntülendi)
177 - 178
Oktay MEÇO, Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Sert Kontakt Lens Islatma Çözeltileri Üzerinde Formülasyon Çalışmaları
1. Mikrobiyolojik Çalışmaları
Formulation Studies of the Wetting Solutions For Hard Contact Lenses
1. Microbiological Studies
(1017 defa görüntülendi)
179 - 187
Nurşen ÜNLÜ, Yılmaz ÇAPAN, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Aminoglukosid Antibiyotikler: Kimyasal Yapıları, Modifiye Edici Enzimleri,
Günümüzdeki Etkinlikleri ve Geliştirme Yöntemleri
Aminoglycoside Antibiotics: Chemistry, Modifyin Enzymes,
Present Therapeutic Values and Recent Developments
(957 defa görüntülendi)
189 - 206
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Kandidiazis Oluşması ve Kandidiazis'te Antibiyotiklerin Etkisi
Candidiasis and the Effects of Antibiotics (1270 defa görüntülendi)
207 - 212
Seyyal BİLGİNER, Nuran YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yeni Yayınlar (1 defa görüntülendi)213 - 215
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)217 - 226
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)227