Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 15 Sayı: 1 Ocak 1981
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 15 Issue: 1 January 1981
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Güneydoğu Anadolu Bölgesi Halkında Sindbis Virusuna Karşı
Hemaglütinasyon Önlenim Antikorlarının Araştırılması
Haemagglutination Inhibiting Antibodies to Sindbis Virus in the Population
of the Southeast Region of Turkey
(936 defa görüntülendi)
1 - 6
Oktay MEÇO 
[Özet ] [PDF ] 
 Karaciğer Sirozlarında ve Viral Hepatitslerde Alfa-Feto Protein (AFP) Düzeyleri
Serim Alpha-Feto Protein (AFP) Levels in Liver Cirrhosis and Viral Hepatitis Cases (1183 defa görüntülendi)
7 - 13
Turgut İMİR 
[Özet ] [PDF ] 
 Kompleks Salmonella Somatik Antijenleri ve Bunların Teşhisleri
Complex Salmonella Somatic Antigenes and Their Identification (994 defa görüntülendi)
15 - 18
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Atipik Mikobakterilerin İzolasyon, İdantifikasyon ve Biyoşimik Testlerle Tanısı
Isolation and Identification of Atypic Mycobacteria and Diagnosis by Biochemical Tests (982 defa görüntülendi)
19 - 29
Mehmet SAĞLAM, Edip GÜMRÜKÇÜ, Sedat ARITÜRK, Tuncay Gündüz SAYGI 
[Özet ] [PDF ] 
 Cytomegalovirus Kompleman Fikse Eden Antikorunun Serumda Bulunma Süresi
The Duration of Cytomegalovirus Complement Fixation Antibodies
in Patients with CMV Hepatitis
(3058 defa görüntülendi)
31 - 34
Vasfi KAYNAR, Zeki DURUSU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yeni Doğan Çocuklarda Annelerin Kanında
Cytomegalovirus Kompleman Fikse Eden Antikorlar
Cytomegalovirus Complement Fixation Antibodies in the Umblical Cord
Blood of Newborns and Their Mothers
(970 defa görüntülendi)
35 - 39
Vasfi KAYNAR, Lügen CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlıklı Görünen 670 Şahsın Serumunda S. Typhimurium'un
(i) Antijenine Karşı Aglütinin Titreleri
Agglutinin Titres Against S. Typhimurium (i) Antigen in the Sera of 670 Healthy Persons (981 defa görüntülendi)
41 - 44
Çetinay YUMUL, Namık AKSOYCAN, İlknur SAĞANAK, Neriman AYIK 
[Özet ] [PDF ] 
 TSI Besiyerinde H2S Teşkil Etmeyen S. Typhimurium Suşları
S. Typhimurium Strains which are H2S Negative in TSI Medium (931 defa görüntülendi)
45 - 48
Namık AKSOYSAN, Erdoğan BERKMAN, Firdes MERCANGÖZ, İlknur SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella'ların En Çok Kullanılan ve Yurdumuzda Henüz Kullanılmayan
Bazı Antibiyotiklere Duyarlılıkları
In Vitro Sensitivity of Salmonella Strains to Commonly Used Antibiotics and
to Some Drugs Which are Not Yet Used in Turkey
(958 defa görüntülendi)
49 - 53
Filiz AKŞİT, Yurdanur AKGÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Satılan Peynir ve Dondurmalardan Koagülaz-Pozitif Stafilokokların
İzolasyonu ve İzolatların Bazı Biyokimyasal Özellikleri
Isolation of Coagulase-Positive Staphylococci From Cheese and Ice-Cream Samples
Sold in Ankara and Some Biochemical Properties of the Isolates
(923 defa görüntülendi)
55 - 63
Sabahat BAŞTEPE, Ömer KÖŞKER 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Klinik Mikrobiyoliji Laboratuvarında Kalite Kontrolu
Quality Control in Clinical Microbiology Laboratory (884 defa görüntülendi)
65 - 74
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)75 - 84
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)85 - 87