Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 16 Sayı: 3 Temmuz 1982
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 16 Issue: 3 July 1982
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Protez Stomatitli Bireylerin Lezyonlarından İzole Edilen Candida Türleri
Candida Species Isolated From the Lesions of Persons with Denture Stomatitis (942 defa görüntülendi)
165 - 168
Aykut MISIRLIGİL, Nilgün AYHAN, Çetinay YUMUL, Yahya HAKGÜDENER 
[Özet ] [PDF ] 
 İnfeksiyöz Mononükleoz Tanımında Paul-Bunnell Testi
The Paul-Bunnell Test On 400 Suspected Cases of Infectious Monoculeosis (864 defa görüntülendi)
169 - 179
A. Tevfik CENGİZ, R. Muhlis ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Farlı Aspergillus Suşlarına Karşı Benzer İmmünolojik Yanıtın Deri Testleri ile Gösterilmesi
Investigations on Cross Immunological Reactions Among Different
Aspergillus Strains by Skin Tests
(1077 defa görüntülendi)
181 - 186
Gönül MUTLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Nocardia Asteroides VAR. Gysoides'in Etken Olduğu Bir Çene Absesi Olgusu
A Case of Jaw Abscess Caused by N. Asteroides VAR. Gypsoides (971 defa görüntülendi)
187 - 189
Nezihe SAYGUN, Kemal ÖZSAN, Esen ÖZOK 
[Özet ] [PDF ] 
 Üremide Hümöral ve Hücresel Bağışıklık
Humoral and Cellular Immunity in Uremia (900 defa görüntülendi)
191 - 195
Ceyla İRKEÇ, Murat İRKEÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit B Virüs Yüzey Antijen (HBsAg)'in Anneden Çocuğa Plasenta Yolu ile Geçişi
The Transmission of the Surface Antigen of
Hepatitis B Virus (HBsAg) Through Placenta
(1018 defa görüntülendi)
197 - 203
Vasfi KAYNAR 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Bazı Aşılar Hakkında Bir Değerlendirme
Evaluation of Some Currently Available and Prospective Vaccines (883 defa görüntülendi)
205 - 216
Çeviren: İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bağışıksal Yanıtın Oluş Mekanizması
Mechanism of Immune Response (1088 defa görüntülendi)
217 - 223
Ekrem Gülmezoğlu 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Genus'larda Bulunan 292 Standard Maya ile
Salmonella C1 Grup O Antijeni Arasındaki İlişkiler
The Relations Among 292 Standard Fungi, Belonging to teh Different Genera, and
Salmonella C1 Group O Antigen
(1061 defa görüntülendi)
224 - 226
Namık AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)227 - 236
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)237 - 238