Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 17 Sayı: 4 Ekim 1983
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 17 Issue: 4 October 1983
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Büyük Mum Güvesi, Galleria Mellonella (L.), (Lepidoptera: Galleriidae) Üzerine
Bacillus Thuringiensis'in Etkisi
The Effects of Bacillus Thuringiensis on the Greater Wax Moth, Galleria Mellonella (L.)
(Lepidoptera: Galleriidae
(961 defa görüntülendi)
233 - 242
Ayşe BOŞGELMEZ, Lütfi ÇAKMAKÇI, Behzat GÜRKAN,
Feriha GÜRKAN, Gönül ÇETİNKAYA
 
[Özet ] [PDF ] 
 Enteritisli Bir Hastadan Yurdumuzda İlk Defa Tesbit Edilen
Salmonella Oranienburg Serotipi
First Isolation of a Strain of S. Oranienburg in Turkey From a Patient with Enteritis (1004 defa görüntülendi)
243 - 244
O. MEÇO, N. AKSOYCAN, M. E. Tekeli K. ÖZSAN, İ. SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kreş ve Ana Okulunda Parazitolojik Bir Araştırma
A Parasitological Investigation in Nursey of Medical Faculty (1133 defa görüntülendi)
245 - 250
İzzet ŞAHİN, Şir Ahmet FAZLI, Yusuf ÖZBAL, Hüseyin KILIÇ 
[Özet ] [PDF ] 
 Hodgkin ve Non-Hodgkin Lenfomalı Vakalarda Toksoplasmosis İnsidansı
Incidence of Toxoplasmosis in Cases of Hodgkin and Non-Hodgkin Lymphoma (1075 defa görüntülendi)
251 - 256
Kürşat ALTINTAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Enteritisli Bir Hastadan Yurdumuzda ilk Defa Tespit Edilen
Salmonella Schleissheim Serotipi
First Isolation of a Strain of Salmonella Schleissheim
in Turkey From a Patient with Enteritis
(997 defa görüntülendi)
257 - 258
N. AKSOYCAN, O. MEÇO, K. ÖZSAN, M. E. TEKELİ, İ. SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki
İnfeksiyon Kaynaklarının Araştırılması
Investication on the Causes of Hospital Infections in the Medical Faculty Hospital
of Cumhuriyet University
(962 defa görüntülendi)
259 - 266
Rıza DURMAZ, Mustafa GÜREL, Bengül DURMAZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Türkiye'deki Staphylococcus Aureus'ların Bakteriyofajlarla Tiplendirme Çalışmaları
Bacteriophage Typing of Staphylococcus Aureus in Turkey (972 defa görüntülendi)
267 - 269
Necdet Sevük, Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Toksoplazmik Lenfadenitis
Glandular Toxoplasmosis (920 defa görüntülendi)
270 - 283
Sedat ERKUŞ, A. Tevfik CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)285
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)287 - 288