Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 17 Sayı: 3 Temmuz 1983
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 17 Issue: 3 July 1983
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Proteus'ların Antibakteriyellere Direçliliğinin R Plazmidleri ile İlişkisi
Relation Entre La Resistance Antibacterielles Des Proteus Eter Plasmides (922 defa görüntülendi)
163 - 171
Ahmet AKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Ramsay Hunt Sendromu
Ramsay Hunt Syndrome (1068 defa görüntülendi)
172 - 176
Esen BEDER, Tuncay Hasip SÖZEN, Ahmet ÜSTÜN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bir Esherichia Coli K-12 Suşunda po1A1 Mutasyonunun Geri Dönüşümünün
ColEl Plazmid Aktarım Metoduyla Gözlenmesi
Observation of Spontaneous Revertant of po1A1 Mutation on a Mutator Strain
of E. Coli K-12 by the Transfer of ColEl Plasmid
(956 defa görüntülendi)
177 - 185
Ali KALAYCIOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Menenjiti (Bir Vaka Nedeniyle)
Salmonella Meningitis (1151 defa görüntülendi)
186 - 190
Mehmet CEYHAN, Meliha ERTUĞRUL, Safiye GÖĞÜŞ, Gülten SEÇMEER 
[Özet ] [PDF ] 
 Anne ve Kordon Serumlarında Paul-Bunnell Testi
The Paul-Bunnell Test in Maternal and Cord Sedums (1231 defa görüntülendi)
191 - 197
Lügen CENGİZ, A. Tevfik CENGİZ, N. AĞUŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Kültürlerinden İzole Edilen Pseudomonas Aeruginosa'ların Piyosin Tipleri
Pyocine Typing of Pseudomonas Aeruginosa From Urinary Tracts (1105 defa görüntülendi)
198 - 203
Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Türkiye'de Pseudomonas Aeruginosa'ların Tiplendirim Çalışmaları
An Investigation of Pseudomonas Aeruginosa Typing in Turkey (796 defa görüntülendi)
204 - 207
Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Arı Akarı
Honeybee Mite: Varroa Jacobsoni Qudemans (934 defa görüntülendi)
208 - 210
Nurdan ÖZER, Ayşe BOŞGELMEZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Leismaniasis Tedavisinde Yeni ve Etkili Bir Yöntem
A New and Effective Therapeutic Methods in the Treatment of Leishmaniasis (965 defa görüntülendi)
211 - 216
Sami AYDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)217 - 218
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)220 - 224