Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 17 Sayı: 2 Nisan 1983
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 17 Issue: 2 April 1983
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Pulpa ve Periapikal Doku Enfesiyonlarında Oxpara Likidi, N2 Medical Likidi ve
Merfen'in İnvivo Antibakteriyel Değerleri
Invivo Antimicrobial Values of Oxpara Liquid, N2 Medical Liquid and Merfen in Pulp and
Periapical Tissues
(873 defa görüntülendi)
87 - 102
Hilal DURUK, İ. Hakkı ATUN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhi'ye Bağlı Karaciğer Apsesi
A Case with Liver Abscess Dues to Salmonella Typhi (1190 defa görüntülendi)
103 - 107
Mehmet DOĞANAY, Rıfat YALIN, Mustafa DÜLGER 
[Özet ] [PDF ] 
 Ankara'da Çeşitli Kaynaklardan Soyutlanan Proteus’ların Proteosin'lere Tiplendirimi
Typer Avec Les Proteocines Des Proteus Isoles De Different D'Origines a Ankara (854 defa görüntülendi)
109 - 118
Ahmet AKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Enteritisli Bir Hastadan Yurdumuzda İlk Defa Tesbit Edilen
Salmonella Saint-Paul Serotipi
Firs Isolation of a Strain of Salmonella Saint-Paul in Turkey From a Patient with Enteritis (969 defa görüntülendi)
119 - 120
N. AKSOYCAN, N. AĞUŞ, İ. SAĞANAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Ps. Aeruginosa İnfeksiyonlarının İzlenmesinde Kullanılan Aktif Piyosin'le
Tiplendirme Yöntemindeki Değişimler
Minor Modifation of Ps. Aeruginosa Active Pyocin-Typing Method (1055 defa görüntülendi)
121 - 126
Çetinay YUMUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Tesbit Edilen Shigella Serotipleri
Shigella Serotypes Found in Turkey (904 defa görüntülendi)
127
N. AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 İshal Olgularında Etken Olan Bakterilerin Saptanması
The Determination of Pathogenic Strains of Bacteria in Diarrheal Cases (916 defa görüntülendi)
128 - 135
Turgut OKYAY, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Kalıtsal Bilirubin Metabolizması Bozuklukları
Genetic Disorders of Bilirubin Metabolism (935 defa görüntülendi)
136 - 151
A. Tevfik CENGİZ, Lügen CENGİZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)152 - 153
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)154 - 158