Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 39 Sayı: 3 Temmuz 2005
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 39 Issue: 3 July 2005
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii Suşlarında Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Varlığının Saptanmasında Farklı Fenotipik Yöntemlerin Karşılaştırılması
Comparison Of Different Phenotypic Methods Detecting Extended Spectrum Beta-Lactamases in Pseudomonas Aeruginosa And Acinetobacter Baumannii Strains (1110 defa görüntülendi)
265 - 272
Pınar ZARAKOLU, Gökhan METAN, Gülşen HASÇELİK, Murat AKOVA 
[Özet ] [PDF ] 
 Acinetobacter Baumannii ve Pseudomonas Aeruginosa Suşlarında Karbapenem Duyarlılığında Disk Difüzyon Testinin Değerlendirilmesi
Evaluation Of Disk Diffusion Test For Carbapenem Sensitivity in Acinetobacter Baumannii and Pseudomonas Aeruginosa Strains (1245 defa görüntülendi)
273 - 279
Özay ARIKAN AKAN, Sevil UYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Laboratuvarımızda Hazırlanan ELISA Testinin Boğmaca Serolojisinde Standardizasyonu ve Seroepidemiyolojik Bir Çalışmada Kullanılması
Standardization of an in-House ELISA for Pertussis Serology and its Application in a Seroepidemiological Study (1151 defa görüntülendi)
281 - 289
Nilay ÇÖPLÜ, Berrin ESEN, Demet KURTOĞLU, Aysegül GÖZALAN, Kikuko MIYAMURA, Iwao YOSHIDA 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozisin Laboratuvar Tanısında Kullanılan Serolojik Testlerin Karşılaştırılması
Comparison of the Serological Tests Used for the Laboratory Diagnosıs of Brucellosis (2138 defa görüntülendi)
291 - 299
Cemal ÇİFTÇİ, Feryal ÖZTÜRK, Asil ÖZTEKİN, Hicran KARAOĞLAN, Rabin SABA, Meral GÜLTEKİN, Latife MAMIKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Yenidoğanlardan İzole Edilen Malassezia Suşlarının Ketokonazol, İtrakonazol ve Terbinafine İn Vitro Duyarlılığı
In Vitro Activity of Ketoconazole, Itraconazole and Terbinafine Against Malassezia Strains Isolated From Neonates (1258 defa görüntülendi)
301 - 308
Banu SANCAK, Meltem AYHAN, Ayşen KARADUMAN, Sevtap ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Yoğun Bakım Ünitelerinden Dört Yıllık Dönemde İzole Edilen Mayaların Tür Dağılımının Değerlendirilmesi
Evaluation of Species Distribution of Yeasts Isolated From Intensive Care Units During the Four Years Period (1236 defa görüntülendi)
309 - 318
M. Cem ERGON, Mine YÜCESOY 
[Özet ] [PDF ] 
 Vajinal Örneklerden İzole Edilen Candida Suşlarının Dağılımı ve Chromagar Candida Besiyerinin Değerlendirilmesi
Distribution of Candida Species in Vaginal Specimens and Evaluation of Chromagar Candida Medium (1237 defa görüntülendi)
319 - 324
Berna GÜLTEKİN, Vesile YAZICI, Neriman AYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Trişinellozis Tanısında Üç Farklı ELISA Kitinin Değerlendirilmesi
Evaluation of Three Different ELISA Kits for the Diagnosis of Trichinellosis (1513 defa görüntülendi)
325 - 331
Çiler AKİSU, Songül BAYRAM DELİBAŞ, Soykan ÖZKOÇ 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİLER 
 
 Üst Solunum Yolu Enfeksiyonlarında A Grubu Beta Hemolitik Streptokok İzolasyonunu Belirleyen Klinik Bulgular
Short Communication: Clinical Predictors of Group A Beta Hemolytic Streptococci Isolation in Upper Respiratory Tract Infections (1602 defa görüntülendi)
333 - 337
Semiha SOLAK, Önder ERGÖNÜL 
[Özet ] [PDF ] 
 HIV/AIDS'li 21 Olgunun Retrospektif Analizi
Short Communication: Retrospective Analysis of 21 HIV/AIDS Cases (1248 defa görüntülendi)
339 - 343
Halis AKALIN, Yasemin HEPER, Emel YILMAZ, Esra KAZAK, Barbaros ORAL, Reşit MISTIK, Safiye HELVACI, Okan TÖRE 
[Özet ] [PDF ] 
 Hepatit D Virus (HDV) RNA Pozitifliği ile HDV Antikorları Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
Short Communication: Evaluation of the Correlation Between Hepatitis D Virus (HDV) RNA Positivity and HDV Antibodies (1359 defa görüntülendi)
345 - 349
Tuncer ÖZEKİNCİ, Selahattin ATMACA, Nezahat AKPOLAT, Hakan TEMİZ, Eralp ARIKAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Olgu Sunumu: Vankomisine Dirençli Enterokoka Bağlı Bir Hastane Enfeksiyonu
Case Report: A Nosocomial Infection Caused By Vancomycin Resistant Enterococcus (1223 defa görüntülendi)
351 - 355
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Özge DARKA, Mustafa SÜNBÜL, Ahmet Yılmaz ÇOBAN, Hanife SARIKAYA, Belgin ALTUN, Belma DURUPINAR, Hakan LEBLEBİCİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 İki Leptospiroz Olgusu ve Yerli Literatürün Gözden Geçirilmesi
Two Leptospirosis Cases and Review of the National Literature (1192 defa görüntülendi)
357 - 361
Aysel KOCAGÜL ÇELİKBAŞ, Ayşegül ULU, Şebnem EREN, der ERGÖNÜL, Başak DOKUZOĞUZ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Leishmania Enfeksiyonlarının İmmünopatogenezi
Immunopathogenesis of Leishmania Infections (1348 defa görüntülendi)
363 - 381
Pınar YURDAKUL 
[Özet ] [PDF ] 
 Biyolojik Silah Olarak Viruslar
Viruses as Biological Weapons (1407 defa görüntülendi)
383 - 397
Alper AKÇALI 
[Özet ] [PDF ] 
  
EDİTÖRE MEKTUP 
 
 Helicobacter Pylori'de Antibiyotik Direnci ve Direncin Saptanmasında Kullanılan Moleküler Yöntemler
Antibiotic Resistance in Helicobacter Pylori and Molecular Methods for the Detection of Resistance (1710 defa görüntülendi)
399 - 410
Ebru DEMİRAY, Özlem YILMAZ 
[Özet ] [PDF ]