Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 17 Sayı: 1 Ocak 1983
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 17 Issue: 1 January 1983
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 35 Şarbon Olgusunun Değerlendirimi
A Review of 35 Anthrax Cases (881 defa görüntülendi)
1 - 10
Mehmet DOĞANAY, Ayşe KÖKKAYA, Mehmet Narufi HAH 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhimurium'un Sebep Olduğu Bir Karaciiğer Apsesi Olgusu
Salmonella Typhimurium Isolated From an Abcess in the Liver (902 defa görüntülendi)
11 - 12
M. YURTTAŞEN, N. AKSOYCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Günümüz Toplumunda Antistreptolysin-O (ASO)'nun Normal Değeri
Antistreptolysin-O Titers in Normal Persons (869 defa görüntülendi)
13 - 27
A. Tevfik CENGİZ, M. ÖZSAN, F. POYRAZ, S. KARADUMAN, M. MİSKİNOĞLU, Ö. KARABAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 Tüberkülozlu Hastalarda HLA Antijenlerinin Dağlımı
The Distribution of HLA Antigens in Tuberculosis Cases (899 defa görüntülendi)
28 - 36
A. Hiket DEMİREL, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Enteristli Bir Hastadan Yurdumuzda İlk Defa Tespit Edilen
Salmonella Tennessee Serotipi
First Isolation of a Strain of Salmonella Tennessee in Turkey From
a Patient with Enteritis
(900 defa görüntülendi)
37 - 38
N. AKSOYCAN, S. ARSLAN, İ. SAĞNAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatitisli Olgularda Soğuk Aglutinasyon Testi
The Value of the Codd Agglutination Method on Viral Hepatitis Cases (814 defa görüntülendi)
39 - 48
A. Tevfik CENGİZ, Şükrü ÇAĞLAR, Yasemin YALIM, Serap ERDOĞDU 
[Özet ] [PDF ] 
 Karasinek, Mucsa Domestica L., (Diptera: Muscidae) Popülasyonlarına Malathion,
Fenitrohion ve Propoxur'un Etkisi
The Effects of Malathion, Fenitrothion and Propoxur on the House Fly,
Musca Domestica L. (Diptera: Muscidae), Populations
(834 defa görüntülendi)
49 - 62
M. Nihat ŞİŞLİ, Ayşe BOŞGELMEZ, Oner KOÇAK, Hüseyin PORSUK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Sivrisineklere Karşı Biyolojik Kontrol Ajanları
Biological Control Agents Against Mosquitoes (878 defa görüntülendi)
63 - 68
Nurdan ÖZER 
[Özet ] [PDF ] 
 İnterferon ve İnterferon Tedavisinde Son Gelişmelerin Gözden Geçirilmesi
The Review of the Recently Advances on Interferon and Interferon Therapy (1050 defa görüntülendi)
69 - 73
Mehmet DOĞANAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikroorganizmaların Yağ Üretiminde Kullanılması
Microorganisms as Potential Source of Fats (888 defa görüntülendi)
74 - 79
Nevin KESKİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yayın Özetleri (1 defa görüntülendi)80
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)81 - 83