Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 18 Sayı: 4 Ekim 1984
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 18 Issue: 4 October 1984
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 N-Methylglucamine Antimoniate (Glucantime)'in Hiperglisemik Etkisi
The Hyperglycemic Effect of N-Methyglucamine (Glucantime) in Mice (831 defa görüntülendi)
185 - 189
Mehmet CEYHAN, Erol KINIK, Serdar DİKER, Murat YURDAKÖK, Uğur DİLMEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatit Ön Tanıtılı Hastalarda HBsAg'nin ELISA-RİA-PHA Yöntemleri ile
Mukayeseli Araştırılması
A Comperative Study to Detect the HBsAg by ELISA-RIA and PHA Technics
in the Patients with Viral Hepatitis
(862 defa görüntülendi)
190 - 198
Gönül MUTLU, Ali KUMDALI 
[Özet ] [PDF ] 
 Akut Bakteriyel Menenjitli Çocukların Beyin-Omurilik Sıvılarındaki Granulosit Sayısı,
Protein ve Şeker Düzeyi Arasındaki İlişkiler
Relationship Between the Granulocyte Count and the Levels of Protein and
Glucose in Cerebro-Spinal Fluid in Children with Acute Bacterial Meningitis
(848 defa görüntülendi)
199 - 202
Murat YURDAKÖK, Osman DERELİ, Ahmet ARVAS 
[Özet ] [PDF ] 
 Bursa Bölgesindeki İnsanlarda Brucella Canis İnfeksiyonları Üzerine
Serolojik Bir İnceleme
A Sero - Survey of Brucella Canis Infections in Man At Bursa District (886 defa görüntülendi)
203 - 207
Serdar DİKER, Ersin İSTANBULLUOĞLU, Hatice AYHAN, Güher SOYSAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 Anaerob ve Aerob (Mikst) Mikroorganizmalarla Meydana Gelen Serebellar Abse
A Cerebellum Abscess Due to Anaerobic and Aerobic (Mixed) Mikroorganisms (838 defa görüntülendi)
208 - 212
Ayşegül TOKATLI, Güler KANRA, Zafer AYHAN, Tülay KOÇOĞLU,
Gülten SEÇMEER, Olcay ORAN
 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta-2 Mikroglobulin ve İmmün Sistem ile İlişkisi
Beta-2 Microglobulin and Its Relationship to the Immune System (834 defa görüntülendi)
213 - 217
Serdar DİKER, Ersin İSTANBULLUOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)218 - 226
İndeks (1 defa görüntülendi)227 - 231