Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 18 Sayı: 3 Temmuz 1984
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 18 Issue: 3 July 1984
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Bazı Mikroorganizmaların Keratinli Materyali Parçalama Hızları
Decomposition Rates of Keratious Material Used bye Certain Microorganisms (936 defa görüntülendi)
137 - 144
Deniz GÖKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Senil ve Komplike Katarakt Etyopatojenezinde İmmün Değerlerin Araştırılması
Immunological Aspect of Cataract (951 defa görüntülendi)
145 - 153
Yavuz ÖRGE, Sabri GÜNGÖR 
[Özet ] [PDF ] 
 Cefoperazone'nun Antibakteriyel Etkisi
Antimicrobial Activity of Cefoperazone (960 defa görüntülendi)
154 - 159
Yusuf ÖZBAL, S. Ahmet FAZLI, Necmi ARSLAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Tifo Kuşkulu Hastaların Serumlarında Klasik Widal ve Mikroaglütinasyon Yöntemleri ile
Antikor Aranması
Antibody Titers in Typhoid-Fever Suscepted Patients Sera with Classical Widal and
Microagglutination Test
(982 defa görüntülendi)
160 - 163
Ruhi ALAÇAM, Muvaffak AKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Memleketimizde İnsandan İlk Defa Tesbit Edilen Salmonella Haardt ve
Salmonella Ahuza Serotipleri
First Isolation of Salmonella Haardt and Salmonella Ahuza Serotypes in
Man in Turkey
(1024 defa görüntülendi)
164
Ayhan TOKBAŞ, Namık AKSOYCAN, Güzin KARAKIR,
Seviç TEKELİOĞLU, İlknur SAĞANAK
 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Brusellozis ve Romatizmal Ateş
Brucellosis and Rheumatic Fever (1038 defa görüntülendi)
165 - 167
Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Zoonozlar ve Memleketimiz Açısınan Önemi
Zooneses and Their Importance in Our Country (937 defa görüntülendi)
168 - 175
Nevin KESKİN, Nurdan ÖZER, M. Mihri MİMİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)176 - 183