Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 18 Sayı: 2 Nisan 1984
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 18 Issue: 2 April 1984
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Beta Hemolitik Streptokok Gruplandırmasının Önemi ve
Gruplamada Kullanılan Çeşitli Testlerin Karşılaştırılması
Importance of Grouping Beta Haemolytic Streptococci and
Comparision of Various Test Used in Grouping
(856 defa görüntülendi)
81 - 89
Zafer AYHAN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Enzimatik Parçalanmaya Dirençli Bazı Tarımsal Artıkları Kullanabilen
Mikroorganizmaların İzolasyonu ve Tanımlanması
The Isolation and Identification of Microorganisms That Can Use Some Agricultural
Wastes Resistant to Enzymatic Degradation
(893 defa görüntülendi)
90 - 98
Deniz GÖKTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çevremizdeki Mutajenik ve Karsinojenik Maddelerin Salmonella Typhimurium
TA104 Suşu ile Saptanması
Salmonella Tester Strain TA104, For the Detection of Mutagenic and
Carcinogenic Chemicals in Our Environment
(934 defa görüntülendi)
99 - 106
Sevda MENEVŞE, Semra KUŞTİMUR, Adnan MENEVŞE,
Abdullah EKMEKÇİ, Mehmet ERGİN
 
[Özet ] [PDF ] 
 Ilımlı Tuzcul Karakterli Bir Bakterinin Tuz Gölünden (Türkiye) İzolasyonu
Isolation of a Moderate Halophilic Bacterium From Salt Lake Turkey (912 defa görüntülendi)
107 - 113
Nilüfer AKSÖZ, Nazif KOLANKAYA 
[Özet ] [PDF ] 
 Milli Güreşçiler Üzerindeki Kopro-Parazitolojik Bir Araştırma
A Copro-Parasitological Research on the Wrestlers of the National Team (889 defa görüntülendi)
114 - 118
İzzet ŞAHİN, Hüseyin KILIÇ, Mustafa ÖZCAN, Recep ORHAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Bacillus Chon Türlerine Değişik Kemoterapötiklerin Etkisi
The Effects of Chemotherapics on the Certain Species of Bacillus Chon (1005 defa görüntülendi)
119 - 122
Abdurrahman Üsame TAMER, Mehlika BURSALOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Plevral Sıvıdan Üretilen Salmonella Enteritidis Serotipi
A Strain of Salmonella Enteritidis Isolated From Pleural Pus (978 defa görüntülendi)
123
Muzaffer BAYKAL, Namık AKSOYCAN, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Ölümle Sunuçlanmış Bir Difteri Vakası
A Case of Diphteria Resulted in Death (871 defa görüntülendi)
124 - 129
Erdoğan BERKMAN, Ali MERT, Mehmet Akif AKGÜL, Ramazan SOYLUOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilisel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)130 - 135
Haberler ve Olaylar (1 defa görüntülendi)136