Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 19 Sayı: 4 Ekim 1985
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 19 Issue: 4 October 1985
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Ofloxacin'in Antibakteriyel Etkisi-İn Vitro ve In Vivo Sonuçlar
Anti - Bacterial Effect of Ofloxacin – In Vitro and In Vivo Results (918 defa görüntülendi)
183 - 189
Gültekin ALTAY, Cankat TULUNAY 
[Özet ] [PDF ] 
 Sistemik Lupus Eritematozus ve Romatoid Artritli Hastalarda
IgA Yetmezliğinin Araştırılması
Investigation of Selective IgA Deficiency in Patients with Systemic Lupus
Erythematosus and Rheumatoid Arthritis
(868 defa görüntülendi)
190 - 199
Semra KUŞTİMUR, Ekrem GÜLMEZOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Vitamin B12 nin Fermentasyon Yoluyla Üretimi Üzerine Bir Çalışma
A Study on Production of Vitamin B12 by Fermentation (903 defa görüntülendi)
200 - 209
Rengin OĞULTEKİN, Mehmet ÖNER 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen E. Coli'lerin Çeşitli Antibiyotiklere
Duyarlılıkları ve Bu Enfeksiyonlarda Metabolik Defektli Suşların Rolü
Antibiotic Susceptibility of E. Coli Strains Isolated From Urinary Tract Infection and
the Role of Metabolically Deficient Strains in These Infections
(910 defa görüntülendi)
210 - 217
Güner SÖYLETİR, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Canlı Attenüe Kızamık Virus Aşısının Bağışıklık Cevabının İn Vitro Araştırılması ve
0-10 Yaş Grubu Çocuklarda Kızamık Antikor Düzeyleri
Measurement of In-Vitro Immune Response of Live Attenuated Measles Virus
Vaccine and Antibody Levels in 0-10 Years old Children
(873 defa görüntülendi)
218 - 228
Hülya ÜNALAN, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Barsak Helmintlerinin Samsun Yöresinde Dağılımı
The Incidence of Intestinal Helminits in Samsun District (904 defa görüntülendi)
229 - 234
Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Bacillus Cereus'a Bağlı Toplu Besin Zehirlenmesi
Food Poisoning Due to Bacillus Cereus (887 defa görüntülendi)
235 - 237
Mehmet DOĞANAY, Mustafa Z. BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 AIDS (Soradan Kazanılmış İmmün Yetmezlik Sendromu)
AIDS (Acquired Immun Deficiency Syndrome) (879 defa görüntülendi)
238 - 251
Gültekin ALTAY 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)252 - 257
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)258 - 259