Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 19 Sayı: 2 Nisan 1985
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 19 Issue: 2 April 1985
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Farelerde Oluşturulan Deneysel Şarbonda Penisilin ve
Penisilinle Beraber Şarbon Serumunun Değeri
The Evaluation of Penicillin Alone and Penicillin Combined with
Anti-Anthrax Serum in the Experimental Anthrax of Mice
(899 defa görüntülendi)
57 - 64
Mehmet DOĞANAY, Rahmi HANAĞASI, Adem ZORA 
[Özet ] [PDF ] 
 Neonatal Grup B Streptokok Kolonizasyonunun Annelerdeki Ürogenital ve
Anorektal Sistem Taşıyıcılığı ile İlişkisi
Relatinon Between the Neonatal Group B Streptococcal Colonization and
Maternal Urogenital and Anorectal Carriage
(939 defa görüntülendi)
65 - 72
A. Sevim GÖKALP, M. Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Temmuz-Ekim/1983 Aylarında İzole Ettiğimiz Shigella Tipleri ve
Antibiyotik Duyarlılıkları
Shigella Serotypes Isolated in July-October/1983 and Their Antibiotic Sensitivities (930 defa görüntülendi)
73 - 87
Kadriye ÖZSOY, Kamil GÜLTAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mycobacterium Tuberculosis'in Kültürü İçin Mycobacteria 7H11 Agar Besiyeri ile
Lowenstein-Jensen Besiyerinin Karşılaştırılması
The Mycobacteria 7H11 Agar Versus Lowenstein-Jensen
Medium For Mycobacterium Tuberculosis
(894 defa görüntülendi)
88 - 94
Rıza DURMAZ, Bengül DURMAZ, Mustafa GÜREL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMLARI 
 
 İnsanda Transplasental Kuduz
Transplacental Rabies in Human (946 defa görüntülendi)
95 - 99
Ümran SİPAHİOĞLU, Semahat ALPAUT 
[Özet ] [PDF ] 
 Nocardia Carnea'nın Etken Olduğu Deri Apseleri Olgusu
Multiple Skin Abscesses Due to Nocardia Carnea (870 defa görüntülendi)
100 - 103
Yurdanur AKGÜN, Kemal ÖZSAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Servikofasiyal Antinomikoz Olgusu
A Case of Cervicofacial Actinomycosis (902 defa görüntülendi)
104 - 108
Yurdanur AKGÜN, Emin ÜSTÜNEL, Erdem TARLAK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Antibiyotik Kullanımı Sonucu Gelişen Enteritler ve Clostridium Difficile
Role of Clostridium Difficile in Antibiotic – Associated Enteritis (1004 defa görüntülendi)
109 - 111
Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)113 - 119