Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 19 Sayı: 1 Ocak 1985
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 19 Issue: 1 January 1985
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Cimetidine'in Kızamık Seyrine Etkisi
Effect of Cimetidine on the Course of Measles (1005 defa görüntülendi)
1 - 8
A. Murat TUNCER, İlhan TECZAN, Elif DAĞLI, Erol KINIK 
[Özet ] [PDF ] 
 Sivas Yöresinde İzole Edilen Dermatoitler
Dermatophytes Isolated in the Sivas Area of Turkey (870 defa görüntülendi)
9 - 14
Özder ÖZTUNALI, Yahya HAKGÜDENER, Mustafa GÜREL 
[Özet ] [PDF ] 
 Beta Hemolitik Streptokok Gruplarının, Klinik Örnek ve Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Distribution of Beta Haemolytic Streptoccus Groups
Due to Their Clinical Sources and Age Groups
(890 defa görüntülendi)
15 - 22
Zafer AYHAN, Ayfer GÜNALP 
[Özet ] [PDF ] 
 Kronik Bronşitli Hastalarda Serum ve Tükrük IgA Düzeyleri ile
Boğaz Florasını Oluşturan Aerob Bakteriler Arasındaki İlişki
Relation Between Serum and Salivary IgA and Oral Aerobic Bacterial Flora
in the Patients with Chronic Bronchitis
(833 defa görüntülendi)
23 - 28
Zeynep MISIRLIGİL, Nezihe SAYGUN, Şenel YAVUZ, Yıldır ATAKURT 
[Özet ] [PDF ] 
 Sağlam ve Çürük Dişli Kişilerin Tükrüklerinde Laktobasillerin Dağılımı
Lactobacilli in the Saliva of Persons with Carious and no Carious Teeth (889 defa görüntülendi)
29 - 35
Yahya HAKGÜDENER 
[Özet ] [PDF ] 
  
KISA BİLDİRİ 
 
 Dalak Apsesinde Üretilen Salmonella Typhimurium
Salmonella Typhimurium Isolated From A Splenic Abscess (1246 defa görüntülendi)
36 - 37
Tuncay SÖZEN, Dikmen ARIBAL, Namık AKSOYCAN, Turgut SAYIL 
[Özet ] [PDF ] 
  
OLGU SUNUMU 
 
 Fasioliasisli Bir Çocukta Rafanoxide Tedavisi
Rafanoxide Therapy in a Child with Fascioliasis (1322 defa görüntülendi)
38 - 40
Murat YURDAKÖK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Antinükleer Antikorların Teşhisindeki Önemi
The Diagnostic Value of Antinuclear Antibodies (859 defa görüntülendi)
41 - 48
Ekrem GÜLMEZOĞLU, Sibel ERGÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Bilimsel Yazı Özetleri (1 defa görüntülendi)49 - 53
Haberler - Olaylar (1 defa görüntülendi)54 - 56