Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 20 Sayı: 2 Nisan 1986
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 20 Issue: 2 April 1986
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Yara Enfeksiyonlarının Bakteriyolojik Olarak Değerlendirilmesi
Bacteriological Evaluation of the Wound Infections (786 defa görüntülendi)
59 - 66
Suna GEDİKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Erken Membran Rüptürü Olan Yenidoğanlarda
Gastrik Aspirasyon Sıvısı İncelenmesinin Enfeksiyonlarla İlişkisi
Relationship of Examination of Gastric Aspirate Fluid to Infections in the Newborns with
Premature Rupture of the Membranes
(813 defa görüntülendi)
67 - 75
Aynur OĞUZ, M. Zahir BAKICI 
[Özet ] [PDF ] 
 Boğaz Kültürlerinde Haemophilus Influenza İnsidansının Araştırılması
Incidence of Haemophylus Influenzae en Throat Cultures (799 defa görüntülendi)
76 - 83
Erdoğan BERKMAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Herpes Labialis'in Tanısında Kompleman Birleşmesi Deneyi (KBD) ve
Tzanck Smear Test Sonuçlarının Karşılaştırılması
The Comparison of Complement Fixation and Tzanck Smear Tests Results
in the Diagnosis of Herpes Labialis
(809 defa görüntülendi)
84 - 90
Cemil YURDAKUL, Kadri ÖZCAN, Lütfullah AKSUNGUR, Fatih KÖKSAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Viral Hepatitte Vitamin E Tedavisi
Vitamin E in Viral Hepatitis (831 defa görüntülendi)
91 - 94
Murat YURDAKÖK, Güler KANRA 
[Özet ] [PDF ] 
 Transfüzyonla Bulaşan Beş Plasmodium Malariae Olgusu
Five Induced Plasmodium Maleria Cases Following Blood Transfusion (983 defa görüntülendi)
95 - 100
Burhanettin SELLİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Balgam Veya Burun Sekresyonundaki Eosinofilik Lökositlerin Boyanmasında Giemsa ve
Eosin Y-Methylene Blue Boyaları
Giemsa and Eosin Y-Methylene Blue For Staining Eosinophilic Leukocytes in
Sputum or Nasal Secretion
(775 defa görüntülendi)
101 - 104
Nezihe SAYGUN, Zeynep MISIRLIGİL 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Myastenia Gravis ve Otoimmunite
Myasthenia Gravis and Autoimmunity (832 defa görüntülendi)
105 - 108
Sibel ERGÜVEN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)109 - 113