Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 20 Sayı: 1 Ocak 1986
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 20 Issue: 1 January 1986
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Hamilelikte Torch Etkenlerine Karış Antikorların Saptanması
Detection of Antibodies Against Torch Agents During Pregnancy (938 defa görüntülendi)
1 - 8
Şemsettin USTAÇELEBİ, İftihar KÖKSAL, Hakan CANTÜRK, Sirus Jedary SAİFY,
Dürdal ERSÖZ, Burhanettin SELLİOĞLU
 
[Özet ] [PDF ] 
 Çocukluk Çağında Menenjit Tüberküloz
Tuberculous Meningitis in Childhood (1024916 defa görüntülendi)
9 - 13
A. Murat TUNCER, Erol KINIK, Elif DAĞLI, İlhan TEZCAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhi ve Salmonella Paratyphi İnfeksiyonu Kuşkulu Hastalardan Alınan
Kan Serumları ile GRUBER-WIDAL ve ELISA Yöntemlerinin Karşılaştırmalı İncelenmesi
Comparison of the Results Obtained by GRUBER-WIDAL and ELISA Techniques
Which Were Studied in Patients with S. Typhi and S. Paratyhi Infections
(931 defa görüntülendi)
14 - 24
Ahmet AYYILDIZ, Yusuf DEMİR, Erdal TUNCEL, Mete BABACAN,
Selahattin LELEOĞLU
 
[Özet ] [PDF ] 
 Türkiye'de Üçüncü Dirofilariasis Conjuctivae Vak'ası
The Third Case Dirofilariasis Conjunctivae in Turkey (984 defa görüntülendi)
25 - 28
Mustafa KÜÇÜKAYDIN, İzzet ŞAHİN 
[Özet ] [PDF ] 
 Mikroskop Kullanmadan Piürinin Tesbit Edilmesine Yönelik
Kırsal Kesim Sağlık Hizmetlerinde Kullanılabilecek Basit-Çabuk ve Ucuz Yeni Bir Yöntem
A New, Simple, Rapid and Cheap Diagnostic Test For Detecting Pyuria
Without Using Microscope in Rural Areas of Developing Countries
(948 defa görüntülendi)
29 - 31
Murat YURDAKÖK, Kadriye YURDAKÖK 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZILAR 
 
 Aminoglikosid Nefrotoksisitesi
Aminoglycoside Nephrotoxicity (929 defa görüntülendi)
32 - 36
Muzaffer BAYKAL 
[Özet ] [PDF ] 
 Sıtma Aşısı Araştırmaları
Malaria Vaccine Research (898 defa görüntülendi)
37 - 41
Burhanettin SELLİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
  
TERCÜME YAZILAR 
 
 Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında Moleküler Biyoloji Teknikleri
Molecular Biology Techniques in the Clinical Microbiology Laboratory (943 defa görüntülendi)
42 - 50
Çeviren: Hakan CANTÜRK 
[Özet ] [PDF ] 
  
 Yabancı Yayınlardan Özetler
Foreign Abstracts (929 defa görüntülendi)
51 - 56
[Özet ] [PDF ]