Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 21 Sayı: 2 Nisan 1987
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 21 Issue: 2 April 1987
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Diyareli Hastalarda Camplobacter Jejuni Yönünden Bir Araştırma
An Ivestigation For Campylobacter Jejuni in the Patients with Diarrhea (989 defa görüntülendi)
79 - 85
Osman AKTAŞ, Erdal TUNCEL 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Dezenfektanların Camplobacter Jejuni Üzerindeki Etkilerinin Araştırılması
Studies on the Effect of Some Disinectants on Campylobacter Jejuni (1208 defa görüntülendi)
86 - 90
K. Serdar DİKER, Hakan YARDIMCI, Mustafa ARDA 
[Özet ] [PDF ] 
 Çürüğe Eğimli ve Çürüksüz Bireylerdeki Diş Plağında S. Mutans ve
Laktobasil Düzeyleri
The Level of the Mutants and Lactobacilli in the Dental Plaque of the Caries-Prone and
Caries-Free Persons
(1194 defa görüntülendi)
91 - 97
Hayriye UYGUN, Ruhi ALAÇAM 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Gram Negatif Basillerin Aminoglikozidlere Duyarlılıkları
Susceptibility of Some Gram-Negative Bacilli to Aminoglycosides (912 defa görüntülendi)
98 - 102
Ayşe WILLKE, Dicle TURAL 
[Özet ] [PDF ] 
 1978-1983 Yılları Arasında Çocuklarda Görülen
Salmonellozislerin Dağılımı ve Tiplendirilmesi
Distribution and Typing of Salmonellosis Established in Children Between 1978-1983 (1065 defa görüntülendi)
103 - 109
Zübeyir KILIÇ, Cemallettin KALYONCU, Sultan DURMUŞ, M. Arif AKŞİT,
Yurdanur AKGÜN, Filiz AKŞİT
 
[Özet ] [PDF ] 
 Brusellozis: 40 Olguda Klinik, Laboratuvar ve Tedavi Sonuçları
Brucellosis: Clinical and Laboratory Findings and Treatment Results in 40 Patients (1243 defa görüntülendi)
110 - 116
Hasan ÇOLAK 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı İlaçların İmmün Yanıt Üzerine Etkileri
The Effect of Some Drugs on the Immune Response (1202 defa görüntülendi)
117 - 130
Belma DURUPINAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Bacillus spp. de Üreaz Sentezini Etkileyen Bazı Fizyolojik Faktörler
Effects of Some Physiological Factors on the Biosynthesis of Urease Enzyme in Bacillus spp. (1004 defa görüntülendi)
131 - 137
Nilüfer AKSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Toxoplasma Gondii Serolojisinde Yeni Bir Test: Carbon Immino Assay (CIA)
A New Test For Toxoplasma Gondii Serology: Carbon Immuno Assay (CIA) (913 defa görüntülendi)
138 - 144
Ş. USTAÇELEBİ, R. EL FANDİİ, H. CANTÜRK, B. SELLİOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Sample Tipi Kuduz Aşısına Bağlı Nörolojik Komplikasyonlar
Neurological Complications Due to Sample Type Rabies Vaccination (1019 defa görüntülendi)
145 - 150
Neşe SUBUTAY, Nihal IŞIK, Turgut ZİLELİ 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Florokinolonlar
Fluoroqinolons (1080 defa görüntülendi)
151 - 157
Muzaffer BAYKAL, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)158 - 163