Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 21 Sayı: 1 Ocak 1987
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 21 Issue: 1 January 1987
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Düşük Doğum Ağırlıklı Yenidoğanlarda Rubella Enfeksiyonu
Rubella Infection in Low Birth Weight Infants (1054 defa görüntülendi)
1 - 9
Şükrü KÜÇÜKÖDÜK, Nuran GÜRSES 
[Özet ] [PDF ] 
 Toxoplasma Gondii Serolojisinde SABIN-FELDMAN DYE ve
ELISA-IgG Testlerinin Kıyaslanması
Comparison of SABIN-FELDMAN DYE and ELISA IgG Tests in
Toxoplasma Gondii Serology
(1120 defa görüntülendi)
10 - 15
Refai EL FANDİİ, Şemsettin USTAÇELEBİ, Hakan CANTÜRK, Kürşat ALTINBAŞ 
[Özet ] [PDF ] 
 (Sulbactam + Ampicillin) ve Ampicillinin İn Vitro Etkilerinin Karşılaştırılması
The Comparison of In Vitro Effectiveness of (Sulbactam + Ampicillin) and Ampicillin (905 defa görüntülendi)
16 - 16
Muzaffer BAYKAL, Erdal AKALIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Salmonella Typhi İnfeksiyonlarının Tedavisinde Ampicillin, Chloramphenicole ve
Trimethoprim-Sulfamethoxazole (TMP-SMZ)'ün Klinik Uygulamada Karşılaştırılması
Comparison of Ampicillin, Chloramphenicol and Trimethoprim-Sulfamethoxazole
in Treatment of Salmonella Typhi Infections at Clinical Practice
(886 defa görüntülendi)
20 - 26
Hasan ÇOLAK, Gaye USLUER 
[Özet ] [PDF ] 
 Glukoz'un Neocallimastix Frontalis RK 21 ile Fermentasyonuna Lasalocid'in Etkisi
Effect of Lasalocid on Fermantation of Glucose by Neocallimastix Frontalis RK 21 (908 defa görüntülendi)
27 - 33
E. CANSUNAR 
[Özet ] [PDF ] 
 Bacillus sp. Üreaz Aktivitesine Etkili Bazı Fizyolojik Faktörler
Effects of Some Physiological Factors on the Activity of Urease Produced by Bacillus sp. (872 defa görüntülendi)
34 - 41
Nilüfer AKSÖZ 
[Özet ] [PDF ] 
 Şeker Alkolleri ve Sukrozun Çürük Yapıcı Etkilerinin
Bakteriyolojik Yöntemlerle Araştırılması
Bacteriological Investigation of Cariogenic Effects of Sugar Alcohols and Sucrose (1028 defa görüntülendi)
42 - 47
Sevil GÜRGAN, Ruhi ALAÇAM, İlfer SÖYLEV 
[Özet ] [PDF ] 
 Sodyum Hipoklorit, Sporocidin ve PVP-I’nin GUTA-PERKA'ların
Sterilizasyonu Üzerine Etkilerinin Araştırılması
Chemical Decontamination of GUTA-PERCHA Cones with Sodium Hypochlorite,
Sporocidin and Polyvinylprrolidone-Lodine
(946 defa görüntülendi)
48 - 54
Aykut MISIRLIGİL, Behiye ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Prefabrik Konutların İç Yüzeylerinde Gelişen Mikroorganizmaların Tesbiti ve
Önlenmesi Üzerine Araştırmalar
Investigation on the Microorganisms Which Grow on the Inner Surfaces
of the Prefabricated Houses and Their Control Methods
(871 defa görüntülendi)
55 - 62
Y. Zekai KATIRCIOĞLU, Abdullah GÜRCAN 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Erişkinlerde Enfektif Endokarditin Tedavi Profilaksisi
Therapy and Prophylaxis of Infective Endokarditis in Adults (941 defa görüntülendi)
63 - 70
Füsun GÜLTEKİN 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)71 - 76