Türkçe       English
MİKROBİYOLOJİ BÜLTENİ
Cilt: 22 Sayı: 4 Ekim 1988
BULLETIN OF MICROBIOLOGY
Volume: 22 Issue: 4 October 1988
   
 
 
ÖZGÜN ÇALIŞMALAR 
 
 Toxoplasma Gondii Serolojisinde IFA, ELISA IgG, ELISA IgM IHA ve
Direkt Aglütinasyon Testlerinin Karşılaştırılması
Comparison of IFA, ELISA IgG, ELISA IgM, IHA and
Direct Aglutination in Toxoplasma Gondii Serology
(994 defa görüntülendi)
271 - 275
Cumhur ÖZKUYUMCU, Belma DURUPINAR, Ersin GİRİŞKEN 
[Özet ] [PDF ] 
 Netilmicin'in Konya Bölgesinde Kullanılmaya Başlamadan Önce Soyutlanan
Gram Negatif Basillere Etkisinin Saptanması
The Detection Effect of Netilmicin Which Before Had Used in
Konya Region on Isolates of the Gram Negative Rods
(937 defa görüntülendi)
276 - 283
A. Z. ŞENGİL, H. ÖZENCİ, M. ALTINDİŞ, E. ERDOĞAN 
[Özet ] [PDF ] 
 Çeşitli Enfeksiyonlarda Ampisilin ve Sulbaktamin Klinik Etkinliği
A Clinical Trial with Ampicillin and Sulbactam In-Various Infections (1023 defa görüntülendi)
284 - 295
Güler KANRA, Gülten SEÇMEER, Ömer F. TARIM, Ali Süha ÇALIKOĞLU,
Zafer ECEVİT, Melek GÜNEL
 
[Özet ] [PDF ] 
 Üriner Enfeksiyon Şüpheli Hastaların İdrarlarından İzole Edilen Mikroorganizmalar ve
Antibiyotik Duyarlılıkları
Microorganisms and Their Antibiotic Resistances That Isolated From the Urine
of Urinary Infection Suspected Patients
(962 defa görüntülendi)
296 - 302
İnci TUNCER, A. Zeki ŞENGİL, Duygu FINDIK, Handan ERGUN, Murat GÜNAYDIN 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Antiseptiklerin Antimikrobik Aktivitelerinin Araştırılması
Investigation on the Antimicrobial Activities of Some Antiseptics (1149 defa görüntülendi)
303 - 307
Rıza DURMAZ, Bengül DURMAZ, Neşe ATABEY, Muharrem GÖKOĞLU 
[Özet ] [PDF ] 
 Doğurganlık Yaşındaki Kadınlarda Kızamıkçık Seropozitiflik Oranının
Hemaglütinasyon Önlem ve ELISA IgG Yöntemleri ile Saptanması ve Kıyaslanması
Determination of Seropositivity Against Rubella Virus of Women in Pregnancy Age and
Comparison of Rubella Hemagglutination Ihibition and ELISA-IgG Tests
(934 defa görüntülendi)
308 - 315
İftihar KÖKSAL, Şemsettin USTAÇELEBİ 
[Özet ] [PDF ] 
 Bazı Gram Negatif Bakterilerin TMP-SMX ve Ofloxacin'e Duyarlılıkları
Susceptibility of Some Gram Negative Bacteria to TMP-SMX and Ofloxacin (975 defa görüntülendi)
316 - 321
Serhat ÜNAL, Mehmet AYDIN, Ayşe AKIN 
[Özet ] [PDF ] 
 A Grubu Streptokok Farenjitlerinde Direkt Antijen Saptanması:
Boğaz Kültürlerinin Direkt Antijen Testi ile Karşılaştırılması
Direct Antigen Detection For Group A Streptococcal Pharyngitis:
Comparison of Throat Cultures and Direct Antigen Test
(851 defa görüntülendi)
322 - 326
Güner SÖYLETİR, Beyza ENER, Müjdat BAŞARAN, Nedim ÇAKAN,
Ayten PAMUKÇU, Mehmet GÖRAL
 
[Özet ] [PDF ] 
 Kontakt Lens Kullananlarda Normal ve Anormal Oküler Floranın Önemi
Significance of Normal and Abnormal Ocular Flora Concerning Contactology (920 defa görüntülendi)
327 - 331
Murat İRKEÇ, Aydın YULUĞ 
[Özet ] [PDF ] 
 İdrar Yolu Enfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Negatif Bakterilerin
Çeşitli Antibiyotiklere Duyarlılıkları
Antibiotic Susceptibility of Gram Negative Bacteria Isolated From Urinary Tract Infections (936 defa görüntülendi)
332 - 338
Belma DURUPINAR, Cumhur ÖZKUYUMCU 
[Özet ] [PDF ] 
  
DERLEME YAZI 
 
 Giardiazis
Giardiasis (1048 defa görüntülendi)
339 - 348
Güler KANRA, Zafer ECEVİT 
[Özet ] [PDF ] 
  
Yabancı Yayınlardan Özetler (1 defa görüntülendi)349 - 352